Σύντομον δοξαστήριον του αοιδίμου Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Μεταφρασθέν κατά την νέαν μέθοδον της μουσικής των μουσικολογιωτάτων διδασκάλων του νέου συστήματος. ΄Ηδη εις φως αχθέν αναλώμασι των εκδοτών. Εν τω του Βουκορεστίου νεοσυστάτω τυπογραφείω / by Λαμπαδάριος, Πέτρος Publication: Εν τω του Βουκορεστίου: χ.ε., 1820 . (4φ.)+436+(4φ) σ. , Γκίνης-Μέξας: 1281. Λείπει η σελίδα τίτλου. Από της σ. 240 το Τριώδιον, φέρον ιδίαν επιγραφήν: Αρχή συν Θεώ αγίω και το Τριώδιον, περιέχον τα δοξαστικά των Κυριακών και ιδιόμελα των Τεταρτών και παρασκευών της αγίας και μεγάλης τεσσαρακοστής αωκ', Ενετίησιν, 1820 Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον ταμείον μουσικής ανθολογίας: by Πρωτοψάλτης, Νικόλαος Publication: Εν Σμύρνη: Εκ του τυπογραφείου Νικολάου Πρωτοψάλτου, 1864 . 2 τ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μουσική παιδαγωγία ήτοι Άσματα εκκλησιαστικά, σχολειακά και άλλα διάφορα ερρύθμως μελοποιηθέντα επί τη βάσει της δημώδους ημών μελωδίας. προς χρήσιν των παρθεναγωγείων και αρρεναγωγείων. Τεύχος Α΄. by Παγανάς, Νικόλαος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1897 . 112 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Στη σελίδα τίτλου σφργ. «Λ.Ι.Στυλιανόπουλος-Βιβλιοπώλης και εκδότης -Σμύρνη». Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαί μουσικής θεωρίας / by Καμηλιέρης, Λ. Publication: Εν Αθήναις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1903 . 66 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα. 21x14 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεία Λειτουργία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου =   Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 2012 . 47 σ.+1 CD: 19x13 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha