Ακμή και παρακμή του Βυζαντίου by Κορδάτος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Καραβάκος, Πέτρος, 1953 . 391 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire du Bas-Empire / by Lebeau, Charles Publication: Paris: Imprimerie Firmin Didot, 1824 . 21 τ. ; , Λείπουν οι τόμοι IV, VI, VIII, ΧΙΙ. Στη σελίδα τίτλου όλων των τόμων Υπάρχει σφραγίδα του "Νεολόγου εν Κωνσταντινούπολει" 20x13 εκ. Date:1824 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (17), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance des origines a 1453 by Levtchenko, Μ.V. Publication: Paris: Payot, 1949 . 300 σ.; Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1453 by Vasiliev, Α.Α. Publication: Αθήνα: Μπεργαδής, Μιχαήλ, 1954 . 1111 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
History of the Byzantine Empire 324-1453 by Vasiliev, Α.Α. Publication: Madison: University of Wisconsin Press, 1955 . xi+846 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance: by Galahad, Sir Publication: Paris: Payot, 1949 . 325 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantium into Europe: by Lindsay, Jack Publication: London: Bodley Head, 1952 . 485 σ.: Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιον : κράτος και κοινωνία: by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1951 . 169 σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιον και βυζαντινός πολιτισμός by Hesseling, D.Κ. Publication: Αθήνα: Παπακωνσταντίνου, Σ.Κ., 1970 . 374 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Βυζαντινού κράτους by Diehl, Charles Publication: Αθήνα: Εστία, 1923 . 275 σ.: Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les grands problemes de l'histoire Byzantine by Diehl, Charles Publication: Paris: Colin, Armand, 1947 . 182 σ.; Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Byzantine Empire by Baynes, Norman Publication: London: Oxford University Press, 1949 . 256 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La civilisation Byzantine 330-1453 by Runciman, Steven Publication: Paris: Payot, 1934 . 341 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινός πολιτισμός by Runciman, Steven Publication: Αθήνα: Γαλαξίας, 1970 . 361 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine civilisation by Runciman, Steven Publication: London: Methuen, 1975 . xvi+419 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinische diplomatik by Dölger, Franz Publication: Munchen: Buch-Kunstverlag Ettal, 1956 . xvi+419 σ.: Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La vie byzantine au VIe siecle by Marrast, Augustin Publication: Paris: Thorin, Ernest, 1881 . xxxvi+455 σ. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Grece, byzantine et moderne : essais historiques / by Βικέλας, Δημήτριος Publication: Paris: Firmin-Didot et Cie, 1893 . viii+437 σ. ; 22x13 εκ. Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Figures Byzantines by Diehl, Charles Publication: Paris: Colin, Armand, 1948 . 2 τ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Μélanges Charles Diehl: by Diehl, Charles Publication: Paris: Leroux, Ernest, 1930 . 2 τ. , Τ.1 : Histoire .2 : Art Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha