Από την αρχαία ελληνική "Πόλιν" στη βυζαντινή "Οικουμένην". by Αντωνοπούλου-Τρεχλή, Ζωή Publication: Αθήνα: Αρμός, 2004 . 421 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές αρχόντισσες: by Στεργίου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2013 . 174 σ. , Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάγλυφα μια τέχνης νομικής: by Αποστολόπουλος, Δημήτρης Γ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1999 . 247 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικός άτλας των σταυροφοριών by Konstam, Angus Publication: Αθήνα: Σαββάλας, 2006 . 192 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου | Τίτλος Πρωτοτύπου: Historical Atlas of the Crusades Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Medioevo bizantino-slavo. Volume IV -ΙΙ-. by Dujcev, Ivan. Publication: Sofija: Universitet «Sv.Kliment Ohridski», 2007 . [732] σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Σλάβοι εν Ελλάδι: by Hopf, Karl Publication: Venezia: Il Tempo, 1872 . στ'+110 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Elogio de Constantinopla by Cortes Arrese, Miguel Publication: Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004 . 173 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή. Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το Β΄ ήμισυ του 11ου αι. by Λεβενιώτης, Γιώργος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2007 . 2 τ.: , Τόμος Α΄, σ. cxxxii+418. Τόμος Β΄, σ. (2)+[418-716]. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Byzantium by Sherrard, Philip Publication: Amsterdam: Time Life, 1967 . 192 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Forging unity: The south Slavs between East and West:   Publication: Beograd: Institute of History, 2008 . xxxiv+350 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται: by Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1946 . 2 τ. , Τόμος Α΄: 2η έκδοση. Αθήνα, Ίκαρος, 1950, σσ. ιστ΄+347. Τόμος Β΄: Αι σλαβικαί επιδρομαί εις την Ελλάδα και η πολιτική του Βυζαντίου. Αθήνα, Αργύρης Παπαζήσης, 1946, σσ. (8)+252. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία των σταυροφοριών by Runciman, Steven Publication: Αθήνα: Γκοβόστης, 2006 . 3 τ.; , Τόμος 1-3 | Τόμος Ι, σ.382. Τόμος ΙΙ, σ.516. Τόμος ΙΙΙ, σ.525 | Τίτλος Πρωτοτύπου: Α history of the crusades Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο ανταγωνισμός Βυζαντίου και Χαλιφάτου των Φατιμιδών στην Εγγύς Ανατολή και η δράση των ιταλικών πόλεων στην περιοχή κατά το 10ο και τον 11ο αιώνα by Miotto, Marco Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 302 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος: by Κατσώνη, Πολυμνία Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 279 σ. , Περίληψη στα αγγλικά σσ. 255-264 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire du Bas-Empire:   Publication: Paris: Fréres, Gaume, 1855 . 2 τ. , Tome 1er, σ.427.. Tome 2em, σ.(4)+431. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1855 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινός πολιτισμός και οι Σλάβοι: by Avenarius, Alexander Publication: Αθήνα: Παπαδήμας, 2008 . 479 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Die byzantinische kultur und die Slawen Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. by Γλύκατζη-Ahrweiler (Αρβελέρ), Ελένη Publication: Αθήνα: Ψυχογιός, 2007 . 202 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: LΊdéologie politique de lΈmpire Byzantin Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Émirat d'Aydin Byzance et l'Occident: by Lemerle, Paul Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1957 . [4]+276 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Byzantine world by Hussey, J.Μ. Publication: London: Hutchinson's University Library, 1957 . 191 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η άλωση της πόλης 1453: by Δρακόπουλος, Βαγγέλης Publication: Αθήνα: National Geographic, 2011 . 128 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha