Ο Βούλγαρος διαφωτιστής Μάρκο Μπαλαμπάνοβ και οι απόψεις του για τον ελληνισμό (1837-1921) / by Χανή-Μωυσίδου, Βαΐτσα Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 13 σ.; , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 26-28 Μαΐου 2006", σ. 173-186 24x18 εκ.. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βυζαντινο-βουλγαρικοί πόλεμοι της μέσης βυζαντινής περιόδου και η Σαρδική / by Λέκκου, Παντελής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2014 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Χριστιανική Μακεδονία : Η ενδοχώρα της στον κόσμο της Ορθοδοξίας της Χερσονήσου του Αίμου. Προβληματισμοί εθνικοί και θρησκευτικοί επίκαιροι", σ. 134-142. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις / by Αλεξανδρίδης, Κάρολος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1958 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1958) σ.71-76 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τί είναι οι Βούλγαροι / by Βιρβίλης, Φ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1908 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1908) σ.77-80 Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι επιδρομαί των Βουλγάρων υπό τον τζάρον Συμεών και τα σχετικά σχόλια του Αρέθα Καισαρείας / by Βέης, Νίκος Α. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/2 (1928) 337-370 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία άγνωστη ρουμανοβουλγαρική διαμάχη στην κατεχόμενη Μακεδονία : "Το ζήτημα των μελισσιών" (1941-1942) / by Γόλης, Δημήτριος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2004 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.17 (2005) σ.128-135 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Thessaloniki and the Bulgarians:   Publication: Sofia: Institute of Balkan Studies, 2018 . 142 σ.: 29x21 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βούλγαροι και η Αγία Σοφία / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Θανάσης Αλτιντζής, 1976 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αντιχάρισμα στον καθηγητή Ν.Π. Ανδριώτη", σ. 373-377. | . Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή των Σερρών του 1206 υπό Βουλγάρου Ιωαννίτση / by Πέτροβιτς, Νατάλης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1953 . 29 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.1(1953) 67-96 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεαρά Αλεξίου Α΄ του Κομνηνού, του έτους 1095, "εκφωνηθείσα εξ υπομνήσεως Θεοδούλου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης", περί απελευθερώσεως των Βουλγάρων δούλων της Θεσσαλονίκης / by Γκαβαρδίνας, Γεώργιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα Πρακτικά : "Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία" : Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη. 14-15 Μαΐου 2016, Θεσσαλονίκη", σ. 399-410. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικειοποίηση βυζαντινών τίτλων από Σλάβους ηγεμόνες ως έκφραση της πολιτικής ιδεολογίας του. Η περίπτωση του Βούλγαρου τσάρου Συμεών / by Δεληκάρη, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Κυριακίδη, . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Βυζαντινο-Σλαβικά Μελετήματα", σ. 80-89. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς επρολάβαμε τους Βουλγάρους / by Μαζαράκης-Αινιάν, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις", τχ. 63-65 (1962) 33-34. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες : κοινωνικές, δημογραφικές και εθνολογικές πλευρές του μακεδονικού ζητήματος κατά τη μεσοπολεμική περίοδο / by Κοντογιώργη, Ελισάβετ Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 10 (1998) 197-224 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανεπιθύμητοι ελευθερωτές : ο βουλγαρικός στρατός στη Γιουγκοσλαβική Μακεδονία (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1944) / by Λυβάνιος, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 10 (1998) 243-258 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βουλγαρική παροικία της Κωνσταντινούπολης / by Ιορδάνογλου, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 7 (1995) 113-130 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Demographic trends among the orthodox Bulgarians of Istanbul / by Elchinova, Magdalena Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2017 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 52 (2017) 5-19 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Bulgarian High School in Thessaloniki : by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2001 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 42/1 (2001) 69-77 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Monoxyla, Slavs, Bulgars, and the coup organised by Artemios-Anastasios II (719) / by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 39/2 (1998) 181-195 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Bulgarians in the greek textbooks of history of the second half of the 19th century / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 39/2 (1998) 271-287 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εξέγερσις δια την Εθνικήν Απελευθέρωσιν του 1821-1828 και οι Βούλγαροι / by Traikov, Veselin Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1971 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 62 (Ιούλ.1971) 16-19 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha