Στολές των βαλκανικών πολέμων. by Μυλωνάς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Στρατηγικές Εκδόσεις, . 240 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες της Βουλγαρίας: by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 471 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Bulgarie et la question Macédonienne: by Solaroff, Κ. Publication: Sofija: Imprimerie de l'État, 1919 . VII+258 σ.: Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Juznoto cernomorie prez Bazrazdaneto: by Sterionov, Stelijan Dimitrov Publication: Sofija: Tomel, 1999 . 232 σ. , Περίληψη στα αγγλικά.ίτλος στα αγγλικά:The southern black sea during the renaissance: (Economic-historic characteristics). Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Namestnicite na Balgarija pri Knjaz Aleksandar Ι Balgarski. by Enev, Conko Publication: Silistra: Ritt, 1997 . 420 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien. by Besevliev, Veselin Publication: Berlin: Akademie Verlag, 1964 . xv+221+114 πίν.+1χάρ σ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δρόμοι του ορθόδοξου μοναχισμού. Μοναστήρια της Εγνατίας Οδού. Τόμ.2: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία-Θράκη-Νότια πρώην Γ.Δ. της Μακεδονίας-Νότια Βουλγαρία / by Καζαζάκη, Ζωή Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1999 . 159 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Bulgarie et la mer Egée: by Ischirkoff, Α. Publication: Berne: Haupt, Paul Librairie Académique, 1919 . 64 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le problème de la Thrace et l'accès de la Bulgarie à la Mer Egée: by Dimitrov, Deltcho Publication: Paris: Nouvelle Editions Balkaniques, . 128 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Bulgarie -1300 ans d'histoire. by Hristov, Hristo Publication: Sofija: Sofia Press, 1980 . 259 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bulgaria 1300 years. by Hristov, Hristo Publication: Sofija: Sofia Press, 1980 . 251 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο από τη δωρεά Γ. Θεοχαρίδη. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Avrupa'da Osmanli mimari eserleri: by Ayverdi, Ekrem Hakki Publication: Κωνσταντινούπολη: Fetih Cemiyeti, 1982 . (4)+492 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptiones graecae in Bulgaria repertae. by Mihailov, Georgi Publication: Sofija: Academia Litterarum Bulgarica, 1970 . 3 τ.: , Vol.Ι: Inscriptiones orae ponti euxini. σ.495+(2)+256 πίν.+(8). Vol.ΙΙΙ: Inscriptiones inter haemum et phodopem repertae. Fasciculus posterior: Α territorio Philippopolitano usque ad oram ponticam, 1964, σ. 277+(2)+197 πίν.+(3)+1 χάρτ. Vol.IV: Inscriptiones in territorio Serdicensi et in vallibus Strymonis nestique repertae, 1966, σ.343+1 χάρτ.+(2)+170+(4). Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Pesni na Makedonija: by Vazov, Ivan Publication: Sofija: knigoizdatelstvo Τ.F. Cipeva, 1916 . 128 σ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προέλευσις των βυζαντινών μνημείων του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας της Σερβίας και της Βουλγαρίας: by Καλοκύρης, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1970 . 51+(2) σ.+41 πίν.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Rannovizantijski Pametnici ot Balgarija IV-VII vek. by Ovcarov, Dimitar Publication: Sofija: Septemvri, 1978 . 75+(84) σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carkva i carkovei zivot v Makedonija. by Petrov, Petar Publication: Sofija: Makedonski Naucen Institut, 2013 . 176 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Icônes et manuscrits bulgares:   Publication: Bruxelles: Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 2013 . 116 σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hristianskoe Iskusstvo bolgarii:   Publication: Moskva: Mninstepstvo Kulturi Respubliki Bolgarija, 2013 . 80 σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Archaeological sites in modern Bulgarian towns. by Stancheva, Magdalina Publication: Sofija: Sofia Press, 1982 . 59 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha