Πατριαρχικοί πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης: 36-1884 [μ.Χ.] / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Otto Keil, . 724 σ.: , Στις σ. 715-724 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλεξανδρουπόλεως Γερβάσιος [1867-1934]   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1936 . 11 σ. , Τόμος Ζ(1936) 201-211 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος επιμνημόσυνος εις Κωνσταντίνον Σ.Κοντόν εκφωνηθείς εν συνεδρία των εταίρων της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας τη 21 Μαίου 1910 by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1910 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρήγας Βελεστινλής: by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1958 . 40 σ.: , Τόμος Ζ΄ Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θεοδόσιος Ζυγομαλάς by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1923 . 51 σ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πνευματικόν έργον του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου τηρητού της μνήμης της Θράκης by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1964 . 14 σ. , Τόμος 30 (1964) Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Χατζής-Πελλερέν: by Φάντης, Παναγιώτης Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1953 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σπίτι του Σκουλούδη στην πλατεία συντάγματος by Μακρυμίχαλος, Στέφανος Publication: Αθήνα: Τα Αθηναϊκά.Περιοδική έκδοσις του Συλλόγου των Αθηναίων., 1961 . 9 σ. , Τόμος 18 (1961) 17-25 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος Βικέλας (1835-1908) by Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμ. Publication: Αθήνα: Εστία: Εκδίδεται κατά Κυριακήν, 1945 . 16 σ. , Τόμος 3-16 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος Ψιμόπουλος (προσπάθεια συμπλήρωσης βιογραφίας του) by Συντήλας, Γιάννης Δ. Publication: Τρίκαλα: Μετέωρα, 1982 . 8 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ο θεατής της γης (η προσωπικότητα και το έργο του) by Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1960 . 40 σ. , Τόμος Θ΄ Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθιμος Γαζής (1758-1828) by Μουρογιάννης, Γιάννης Publication: Βόλος: χ.ε., 1973 . 49 σ.: , Τόμος "Μορφαί της Μαγνησίας" 67-114 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώστας Γαρέφης (1874-1906) by Λιάπης, Κώστας Publication: Βόλος: χ.ε., 1973 . 45 σ.: , Τόμος "Μορφαί της Μαγνησίας" 227-271 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος Α' (1814-1851) by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1975 . 41 σ. , Τόμος 5 (1974-75) 284-324 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιογραφική επισκόπησις, κατάλογος ιστορικών εγγράφων, επιστημονική δράσις by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . 15 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Καραϊσκάκης ο "Αχιλλέας της Ρωμιοσύνης" και ελευθερωτής της Ρούμελης / by Παπακωνσταντίνου, Θωμάς Publication: Καρδίτσα: Καρδιτσιώτικα Χρονικά, 2010 . 18 σ. , Τόμος ΧΙΙ (2010) 197-214 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Ζησάκη, Στεφανία Publication: Αθήνα: Ελληνική Εθνική Γραμμή Αθηνών, 1994 . 253 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka by Sava, Episkop Sumadijski Publication: Beograd: Podrorica, 1996 . 538 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ενί λόγω Άριστος": Στρατηγός Αναστάσιος Κορίννας / by Μυλωνάς, Θεόδωρος Publication: Αμύνταιο : χ.ε., 2013 . 238 σ. : 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονομάχος Ναύαρχος Ιωάννης Ν. Δεμέστιχας: by Δεμέστιχας, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Νέα Θέσις, 2012 . 167 σ.: , Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα. 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha