Ο Πλαστήρας.   Publication: Χ.τ.: Έκδοσις της Μάννας, 1924 . 111 σ.: , Υπάρχει σφραγίδα του «Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων Γυμνασίου Αλεξάνδρεια 1917» καθώς και αφιέρωση του συγγραφέα. κ των Τυπογραφείων Ταρουσοπούλου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου κυβερνήτου της Ελλάδος (1828-1831): by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Ζαννουδάκης, Π. Ε., 1894 . 528 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή βίων: by Πανταζής, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1860 . (2)φ.+79 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». Γκίνης-Μέξας 8434. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βενιαμίν ο Λέσβιος: by Αριστείδης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Προόδου, 1880 . 153 σ. , Είναι ομούδεμένο με “Συμπλήρωμα εις...Λεσβίου”. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταλιν (1879-1943). by Ασμανίδη-Ανατολέα, Μικέ Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1943 . 127 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Μεγάλου Πέτρου, Αυτοκράτορος της Ρωσσίας: by Λαμπίσης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλά, Ανδρέου Τέκνα, 1868 . νστ'+664 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος Δ. Γ. Παππανικολή εκ Ψαρρών. by Παπασλιώτης, Γ. Κ. Publication: Ερμούπολη: Βαρβαρέσκος, Ν., 1865 . 150+14 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών καθώς και σφραγίδα του "Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξάνδρεια". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ma vie et mon œuvre. by Ford, Henry Publication: Paris: Payot & Cie, 1927 . xvi+317 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Louis ΙΙ de Bavière: by Oberdorfer, Aldo Publication: Paris: Payot & Cie, 1937 . 301 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
My fifty years. by Νικόλαος, Πρίγκηπας Ελλάδος Publication: London: Hutchinson and Co, . 328 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος: by Washington, George Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1856 . xvi+ιγ΄+258+(1) σ.: , Γκίνης-Μέξας 7145. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έξι βυζαντινές προσωπογραφίες. by Obolensky, Dimitri Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1998 . xv+1χ.α.+(8)+371 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1776-1828) / by Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1959 . 2 τ.: , Τεύχος Ι : Βιογραφία, σ. ι΄+295. Τεύχος ΙΙ : Αλληλογραφία, πολιτικά υπομνήματα, λόγοι, σημειώματα περί Ιγνατίου , σ. η΄+424. 29x22 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Βιογραφία Ολυμπιάδος της Ηπειρωτίδος Νεοπτολέμου του Αλκέτου θυγατρός νομίμου του Φιλίππου Β΄ γυναικός και Αλεξάνδρου του Μεγάλου μητρός / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον ο Παλαμήδης, 1887 . ιε΄+136 σ. ; , Στις σ.133-136 Κατάλογος Συνδρομητών 23x16 εκ. Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ ιστορικού μοναχολογίου της εν Αγίω Όρει Άθω Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου (1282-1910)/ by Βησσαρίων, Γρηγοριάτης Αρχιμανδρίτης Publication: Βόλος: Σωτ. Ν. Σχοινάς, 1954 . 86 σ.+ (2) φ.: 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένον λεύκωμα των παλαιών Θεσσαλονικέων μετά βιογραφιών αυτών: by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 64 σ.: , Στο εξώφυλλο αναγράφει "Τόμος Ζ΄". Στη σελίδα τίτλου αναγράφει "Τόμος Στ΄". 17x12 εκ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πάνθεον των Μακεδόνων αγωνιστών (1896-1914) / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1951 . 63 σ. ; , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου 21x14 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παλαιοί επιστήμονες της Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο αιώνα / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 50 σ.: , Το αντίτυπο της Δωρεάς Χ. Νάλτσα φέρει αφιέρωση της συγγραφέως. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα 17x12 εκ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι παλαιοί Μακεδόνες ποιηταί / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Κορνηλίου Θεοδωρίδου, 1940 . 48 σ.: 17x12 εκ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βίος-έργον-κριτική: by Τουρλίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1998 . 63 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha