Θεσσαλονίκη : Κλίμαξ 1: 200000   Publication: Αθήνα: Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού, 1910 . 1 σ. ; , Αντίγραφο στην ελληνική γλώσσα των χαρτών του Καισαροβασιλικού Στρατιωτικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου της Βιέννης του 1889 44Χ57 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte ethnographique générale de la Macédoine (vilayets de Monastir et Salonique) : Κλίμακα 1: 750.000   Publication: Αθήνα: Τυπ. Στάγγελ Γ. & Σία, 1910 . 1 σ. ; , Εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας που απεικονίζει τους πληθυσμούς των βιλαετίων του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης κατά το τέλος του 19ου αιώνα 64Χ53,5 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte ethnographique de la Macedoine et de la Thrace (vilayets de Monastir Salonique et Andrinople) : indiquant par cazas les populations preponderantes d'apres la statistique Turque : Κλιμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Σταγγελ Γ. & Σία, 1921 . 1 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte des écoles chrétiennes de la Macédoine : Κλιμαξ 1: 400000   Publication: Paris: Τυπ. Erhard Freres, 1902 . 1 σ. ; , Χάρτης που απεικονίζει τα ελληνικά-βουλγαρικά-ρουμανικά-σερβικά σχολεία στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου την οθωμανική περίοδο | Συλλογή Ε.Μ.Σ. 106,5X84 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vilayet de Salonique : carte des écoles chretiennes : Κλιμαξ 1: 600000   Publication: Rome : Istituto Geografico De Agostini, . 1 σ. ; , Αφορά τα ελληνικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και σερβικά σχολεία του Βιλαετίου Θεσσαλονίκης 48x48 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte des provinces de la Turquie dΈurope (Vilayet d'Uskub, de Monastir et de Salonique) soumises aux réformes : Κλιμαξ 1: 1500000 =   Publication: Rome : Τυπ. Intituto Geografico De Agostini, 1903 . 1 σ. ; , Αφορά την κατανομή των Ευρωπαίων εκπαιδευτών της τουρκικής χωροφυλακής από Αυστριακούς, Ρώσους, Άγγλους, Γάλλους, και Ιταλούς, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Την πρωτοβουλία της απόφασης την πήραν στο Mürzsteg (Μύρστεγκ) της Αυστρίας το 1903 | Συλλογή Ε.Μ.Σ. 34x32 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha