Η Μακεδονία: Εθνολογική στατιστική των Βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου / by Χαλκιόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο "Νομικής", 1910 . ι΄+114 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The population of Macedonia : evidence of the christian schools :   Publication: London: Ede, Allom & Townsend, 1905 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική των ελληνικών σχολείων εν τοις Βιλαετίοις Θεσσαλονίκης και Βιτωλίων της Μακεδονίας κατά το σχολικόν έτος 1894-1895 =   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1896 . 36 σ. ; 29x21 εκ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte ethnographique générale de la Macédoine (vilayets de Monastir et Salonique) : Κλίμακα 1: 750.000   Publication: Αθήνα: Τυπ. Στάγγελ Γ. & Σία, 1910 . 1 σ. ; , Εθνογραφικός χάρτης της Μακεδονίας που απεικονίζει τους πληθυσμούς των βιλαετίων του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης κατά το τέλος του 19ου αιώνα 64Χ53,5 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte des écoles chrétiennes de la Macédoine : Κλιμαξ 1: 400000   Publication: Paris: Τυπ. Erhard Freres, 1902 . 1 σ. ; , Χάρτης που απεικονίζει τα ελληνικά-βουλγαρικά-ρουμανικά-σερβικά σχολεία στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου την οθωμανική περίοδο | Συλλογή Ε.Μ.Σ. 106,5X84 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte des provinces de la Turquie dΈurope (Vilayet d'Uskub, de Monastir et de Salonique) soumises aux réformes : Κλιμαξ 1: 1500000 =   Publication: Rome : Τυπ. Intituto Geografico De Agostini, 1903 . 1 σ. ; , Αφορά την κατανομή των Ευρωπαίων εκπαιδευτών της τουρκικής χωροφυλακής από Αυστριακούς, Ρώσους, Άγγλους, Γάλλους, και Ιταλούς, για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Την πρωτοβουλία της απόφασης την πήραν στο Mürzsteg (Μύρστεγκ) της Αυστρίας το 1903 | Συλλογή Ε.Μ.Σ. 34x32 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Écoles helleniques, bulgares, roumaines et serbes en Macédoine : vilayet de Salonique, vilayet de Monastir =   Publication: Χ.τ. : χ.ε., 2006 . 1 σ. ; , Στατιστικός πίνακας με στοιχεία ύπαρξης σχολείων ελληνικών, βουλγαρικών, ρουμανικών και σερβικών στα βιλαέτια Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης 53x82 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Ναουσαίος Βαλής" της Θεσσαλονίκης Χουρσίτ Πασάς / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Νάουσα : χ.ε., 1994 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.66(1994) σ.15-19 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "Ναουσαίος Βαλής" της Θεσσαλονίκης Χουρσίτ Πασάς / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Νάουσα : χ.ε., 2022 . 3 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.178-179(2022) σ.98-100 Date:2022 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha