Κιταπη μουκαττες γιαχου αχτή ατικ ιλε αχτη τζετιτ γιανι Παλαιά βε Νέα Διαθήκη: αν ασήλ μουχαρρέρ πουλουντουγού ιπρανι βε κιλτανι βε γιουνανι λισανλαρηνταν πιτ τερτζεμε /   Publication: Κωνσταντινούπολη: Α. Χ. Πογιατζιάν, 1905 . 2 τ.; , Βιβλιογραφία: Ε. Μπαλτά: Karamanlidika ΧΧ Siècle, 27. Το 2ο επίτομο αντίγραφο από τη δωρεά της Ευαγγελίας Νιφίλογλου-Φραγκούλη. 19x12 εκ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η προϊστορία του Βιβλικού Ισραήλ : από τις αρχές έως το τέλος του 13ου αι. π.Χ. / by Lemche, Niels Peter. Publication: Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1998 . 404 σ. ; 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίο Βιβλικών Μελετών : εξαμηνιαία έκδοση έρευνας Παλαιάς και Καινής Διαθήκης   Publication: Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1998 . 8 τ ; 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Τα Ιερά Γράμματα : μεταφρασθέντα εκ των Θείων αρχετύπων   Publication: Εν Λονδίνω : Βρετανική Βιβλική Εταιρεία, 1949 . 1102 σ.; Date:1949 Availability: No items available: Checked out (1),

Actions: Add to cart
Αχτη τζετιτ γιανι Νέα Διαθήκη: Λισανη ασλιϊ γιουνατιτεν πιτ τερτζεμε. Ισσιλτερρατα βε μεμαλικι σαϊρετε μουκαττές κιταπλαρην νεσρί ιτζουν τεσκιλ ετιλεν σιρκετιν μεσαριφιϊδε /   Publication: Ιστανπολτα: Α. Χ. Πογιατζιάν Ματπαασηντα ταπ ολουνμους τουρ, 1905 . 357; , Βιβλιογραφία: Ε. Μπαλτά: Karamanlidika ΧΧ Siècle, 27. 19x12 εκ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Απόδειξις του κύρους των της Νέας και Παλαιάς Διαθήκης βιβλίων, και της εν αυτοίς αληθείας υπεράσπισις : by Clémence, Joseph-Guillaume Publication: Εν τη Βιέννη : Παρά τοις αυταδέλφοις Μαρκί Πούλιου, 1794 . λζ'+663+85 σ. ; 23x18 εκ. Date:1794 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σοφιστής : ήτοι διάλογοι ηθικοί, και λόγοι συμβουλευτικοί, δικανικοί και πανηγυρικοί. Κατά τινάς περιστάσεις / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Εν Αιγίνη : Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1835 . (6)+στ΄+336 σ. ; 19x12 εκ. Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha