Κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας ανωμαλίαι εις κοινότητα Βεροίας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1964 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1964) σ.333-335 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα αναφερόμενα εις την ίδρυσιν του πρώτου "Μελέτειου" παρθεναγωγείου Βεροίας επί τουρκοκρατίας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1966 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1966) σ.153-155 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνωριμία με την ιστορίαν της Βέροιας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1967 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1967) σ.220-224 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε πόλεις και χωριά με το όνομα Βέροια / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1968 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1968) σ.105-107 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καπετάν Κόρακας : στρατηγός Βασ. Σταυρόπουλος / by Σφενδόνης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1969 . 2 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1969) σ.79-80 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τις συνοικίες της Βέρροιας / by Βασιλειάδης, Δημ. Π. Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 2 σ.: , Το πρωτότυπο έχει φθορές. Μη αναγνώσιμο. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τουρκικόν Αρχείον Βερροίας   Publication: Αθήνα: Εθνικός Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος, 1921 . 5 σ.: , Το πρωτότυπο έχει φθορές. Μη αναγνώσιμο. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες από τη βυζαντινή Βέροια : ιστορικαί αναδιφήσεις / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1970 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1970) σ.199-202 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γερο Καρατάσος / by Τζαφερόπουλος, Απόστολος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 3 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1971) σ.289-291 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεροιώτισσα Μακεδονομάχος : οι εκπαιδευτικοί τον καιρό της τουρκοκρατίας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 7 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1972) σ.129-136 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιστορικοί πλάτανοι της Βέροιας : ιστορικά σημειώματα / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1973 . 3 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1973) σ.221-224 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι αφίξεις του Αποστ. Παύλου και το "Βήμα" του εις Βέροιαν / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1975) σ.119-122 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ο Θησεύς" : το πρώτο σωματείο της Βέροιας / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1975) σ.203-207 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πνευματικοί περίπατοι στη Βέροια και τα μοναστήρια της / by Αδαλόγλου, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1975) σ.357-360 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Ρακτιβάν της Βέροιας και τρία ανέκδοτα έγγραφα / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1976 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1976) σ.332-324 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος κώδικας 19ου αιώνα στα σχολεία της Βέροιας / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1979) σ.145-148 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος κώδικας 1883-1886 για τα σχολεία της Βέροιας / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1980 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1980) σ.87-91 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1821 : οι Μακεδόνες επαναστάτες Ναούσης-Βεροίας και η επιστροφή των δημευμένων περιουσιών των / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.97-100 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωσίπατρος της Βεροίας : μαθητής του Αποστόλου Παύλου / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1981 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1981) σ.245-249 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη εγκύκλιος της μονής Τιμίου Προδρόμου (Σκήτη Βεροίας) προς τον ρωσικό λαό / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1983 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1983) σ.227-240 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha