Οι βιβλιοθήκες της Βεροίας κατά την Τουρκοκρατία / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 351-362 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή άγνωστου βυζαντινού ναού στη Βέροια / by Καραγιάννη, Φλώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2005 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 25 (2005) 403-422. . Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βέρροια / by Σταματίου, Σταμ. Publication: Αθήνα: Καταστήματα "Ακροπόλεως" Β. Γαβριηλίδου, 1913 . 3 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Η νέα μεγάλη Ελλάς", τχ. Β΄(1913) 90-92. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίαι επιγραφαί Βεροίας / by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη : Γενική Διοίκησις Μακεδονίας, 1950 . 36 σ. : 24x17 εκ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Épigramme inédite en mémoire d'une musicienne de Beroea / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Χ.τ. : χ.ε., . 3 σ. ; , Ανάτυπο από το "Studies presented to David Moore Robinson" 27x19 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινόν περίαπτον / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρας, 2003 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στα "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", σ. 13-22. Πρωτοδημοσιεύτηκε: Εν Αθήναις, Τυπογραφείον "Εστία", 1927, σ. 257-264. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά εικονογραφικά γλυπτά / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρας, 2003 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στα "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", σ. 123-148. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ΙΕ΄ (1939) 256-279. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχοντικό του σιορ Μανωλάκη στη Βέροια / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1960 . 28 σ. : , Ανάτυπο από το "Ζυγός", τχ.56-57(1960) 29x22 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στήλη μετ' αναγραφής δωρεάς και καταλόγου εφήβων εκ Βεροίας / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο "Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου", σ. 303-309. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Απόστολος Παύλος στη Βέροια (ομιλία) / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Βέροια: Μητρόπολη Βεροίας Ναούσης, 1991 . 16 σ. ; 22x14 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βέροια κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας, 2015 . 4 σ.: , Πρωτοδημοσιεύτηκε στο "Μακεδονικό Ημερολόγιο", (1952), σ.117-122. Νυν δημοσιευμένο στο "Μικρά μελετήματα", σ. 95-98. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ι. Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας από τον Απόστολο Παύλο μέχρι σήμερα 50 - 2014 : by Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2016 . 2 τ.: 29x21 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δύο κτιριακά συγκροτήματα του 4ου και 5ου αιώνα στη Βέροια / by Πέτκος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 14 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.7(1993), σ.97-110 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λείψανα βιοτεχνικού χώρου στη Βέροια / by Παϊσίδου, Μελίνα Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 8 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 9, 1995", σ.71-78 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ενδιαφέρον του μητροπολίτη Σωφρονίου Α' Χρηστίδη για τα σχολεία της Βέροιας (1863-1869) / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1996 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1996), σ.267-272 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοίκηση της ελληνικής κοινότητας Βεροίας κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας 1863-1891 / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1995 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1995), σ.361-363 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται τη Βέροια / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1992 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1992), σ.33-38 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της Βέροιας / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1992 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1992), σ.141-144 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερατική Σχολή Βέροιας : στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου / by Πυρινός, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1991 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1991), σ.253-255 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για την ιστορία της αρχαίας Βέροιας / by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1990 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο / Σφενδόνη", (1990), σ.79-84 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha