Βασιλειάς:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1979 . 275 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τόμος Εόρτιος χιλιοστής εξακοσιοστής επετείου Μεγάλου Βασιλέιου (379-1979). by Καλογήρου, Ιωάννης Ορ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1981 . 425 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη / by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 1960 . 287 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τα ευρισκόμενα πάντα : by Καπλανίδης, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Ανδρέας Κτενάς, 1900 . ρη΄+vi+110 σ.; , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα στον Στέφανο Δραγούμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρωτολογία του Μεγάλου Βασιλείου / by Τσάμης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 169 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανθρωπολογία του Μεγάλου Βασιλείου. by Παπαδοπούλου-Τσανανά, Ολυμπία Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 160 σ. , Περίληψη στη Γερμανική. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστέρες πολύφωτοι: by Αλεξίου, Ιωάννης Γ. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», 1961 . 207 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The letters=Επιστολαί. by Βασίλειος ο Μέγας Publication: Cambridge, London: Harvard University Press, 1961 . 4 τ.; , Οι τομ.2, 3, εκδ. 1962. Ο τομ. 4, εκδ. 1961. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Βασίλειος: by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1978 . 355 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Καππαδοκίας στη χριστιανική σκέψη. by Τατάκης, Βασίλειος Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1989 . 8 χ.α.+286 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γεωγραφικά στοιχεία στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου: by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991 . 110 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξήγησις των εις την εξαήμερον ένδεκα ομιλιών και των ηθικών του εν Αγίοις Θεοφόρου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Παραφρασθέντων εις την καθομιλουμένη υπό Γρηγορίου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του υπέρ του γένους μαρτυρήσαντος, ανατυπωθέντων δε ήδη επιμελεία και διορθώσει Μάρκου Δ. Σακκορράφου. by Βασίλειος ο Μέγας Publication: Αθήνα: Λακωνίας (Αθήνα), 1863 . (4)+252 σ. , Γκίνης-Μέξας 9599. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Βασίλειος πεπαιδευμένος γενικός ιατρός: by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1994 . 75 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εις τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου διαφαινόμενη ιατρική του παιδεία by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1992 . 90 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μορφές από τον τέταρτον αιώνα μ.Χ.: by Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη Σχολής Μωραίτη, 1972 . 308 σ. ; 21x14 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Adress to young man on reading greek literature=Προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφέλοιντο λόγων. by Βασίλειος ο Μέγας Publication: Χ.τ.: Harvard University Press, 1961 . 62 σ. , Τόμος Δ΄ σ.363-415 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι περί κοινοβιακής ζωής αντιλήψεις του Μ.Βασιλείου. by Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 25 σ. , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 151-175 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κοσμοείδωλον του Μεγάλου Βασιλείου: by Βέικος, Θεόφιλος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 25 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός ως φοιτηταί του αρχαίου Πανεπιστημίου Αθηνών. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1931 . 30 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Τορόντο του Καναδά διεθνές επιστημονικό συμπόσιον (10-16 Ιουν. 1979) εις μνήμην του Μεγάλου Βασιλείου : by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1979 . 39 σ. , Ανάτυπο από την "Θεολογία" (1979) Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha