Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας (329/30-1 Ίανουαρίου 379). Βίος και έργα, συγγράμματα και διδασκαλία / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1975 . 200 σ. , Τόμος 51 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις το πρόβλημα της ερεύνης του χρόνου συγγραφής των επιστολών του Μ.Βασιλείου. by Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Β. Publication: Αθήνα: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1979 . 123 σ. , Τόμος ΞΑ΄(1979) Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο aΗβασίλης ζευγολάτης by Μέγας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1972 . 5 σ. , Τόμος ΚΖ' (1972) 290-294 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέγας Αθανάσιος, Ιουλιανός ο Αποστάτης και Μέγας Βασίλειος by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1979 . 45 σ. ; , Ανάτυπο από την "Θεολογία" (1979) 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολύκαρπα ανθολογήματα εκ του βίου και των έργων του Μεγάλου Βασιλείου : by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1979 . 44 σ. ; 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τρεις "κανονικαί επιστολαί" του Μεγάλου Βασιλείου προς τον Αμφιλόχιον Μητροπολίτην Ικονίου (ca 341)45-395)400) και τα γεννώμενα εκ τούτων προβλήματα / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: New York : χ.ε., 1964 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από τo "Byzantinische Zeitschrift", τ.44(1951) 62-78 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμφιλόχιος Ικονίου και Μέγας Βασίλειος : by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1949 . 28 σ. ; 24x17 εκ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι τρεις "κανονικαί επιστολαί" του Μεγάλου Βασιλείου προς τον Αμφιλόχιον Μητροπολίτην Ικονίου (ca 341)45-395)400) και τα γεννώμενα εκ τούτων προβλήματα / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Munchen : χ.ε., 1951 . 16 σ. ; , Ανάτυπο από τo "Byzantinische Zeitschrift", τ.44(1951) 62-78 24x17 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική αξιολόγησις των ομιλιών εις εξαήμερον του Μεγάλου Βασιλείου : λόγος / by Σβολόπουλος, Σωτήριος Publication: Ιωάννινα : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μαθηματικόν Ιωαννίνων, 1969 . 16 σ. ; 24x7 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Στωική φιλοσοφία στη Θεολογία του Μ. Βασιλείου: by Παναγόπουλος, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2009 . 351 σ. ; 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι περί εικόνων ιδέαι του Μεγάλου Βασιλείου / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, 1972 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 55 (1972) 79-87 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha