Βάρβαροι, Έλληνες und Ρωμαίοι bei den letzten byzantinischen Geschichtsschreibern / by Ditten, Hans Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe Congrès International d'Études Byzantines". Tom ΙΙ, σ.79-82. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχαιολογικά τεκμήρια της καθόδου των βαρβάρων εις την Ελλάδα / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 14, τχ.1(1955) 87-105 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On the meanings of Barbarus / by Kahane, Henry Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 37 (1986) 129-132 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha