Η κατάσταση στη Μακεδονία μεταξύ του Α΄ και Β΄ Βαλκανικού Πολέμου / by Τιμοθεάδης, Τιμόθεος Ι. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο : Β΄ "Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 41-55. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στρατηγική και η διπλωματία της Ελλάδος στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 / by Νούσκας, Κωνσταντίνος Ε. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 56-64. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βαλκανική Συμμαχία του 1912: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 65-69. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Συνθήκη συμμαχίας Ελλάδος-Σερβίας: by Ανδρεάδης, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 70-101. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913 / by Παπαπολυβίου, Πέτρος Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 102-119. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-13 στη λογοτεχνία / by Πετρίδης, Γ. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 120-140. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μάχη των Γιαννιτσών όπως περιγράφεται από τους πρωταγωνιστές της / by Παπακαρμέζης, Ιωάννης Λ. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ.175-214. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς οδηγηθήκαμε στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Με βάση ορισμένες προξενικές εκ Σόφιας αναφορές / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 244-253. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γιγαντομαχία Κιλκίς-Λαχανά: 19-21 Ιουνίου 1913 / by Κακουδάκης, Ιωάννης Δ. Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 254-268. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πόλεμοι του 1912-1913 στα ελληνικά γράμματα / by Παπαλαζάρου, Ιωάννης Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 269-281. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύπος στους Βαλκανικούς πολέμους / by Κανδυλάκης, Μανώλης Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 282-289. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική λαϊκή εικονογραφία 1912-1913 / by Τσάμης, Βασίλειος Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 4 σ.+(21) εικ.: , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 298-301. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι στην ποίηση / by Τιμοθεάδου, Ιωάννα Publication: Γιαννιτσά: Δήμος Γιαννιτσών, 2002 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Β΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913", σ. 302-313. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The causes of the third Macedonian war: recent views / by Walbank, F. W. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 81-94. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληθυσμιακές ανακατατάξεις την επομένη των Βαλκανικών Πολέμων: by Μουρέλος, Γιάννης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 16 σ. , Τόμος "Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα: Συμπόσιο", σ.175-190 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βαλκανικοί πόλεμοι και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. by Λιάκου, Μαρία Publication: Λάρισα: Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, 2006 . 11 σ.: , Τόμος "Αφιέρωμα 2006. 4000 χρόνια ελληνική Μακεδονία", σ. 238-248 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εμπλοκή τρίτων στην εθνική σύγκρουση: by Tiryakian, Edward Α. Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2007 . 26 σ. , Τόμος "Τα νέα Βαλκάνια απο τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική...", σ.303-328 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην έρευνα για την εθνολογική κατάσταση της Μακεδονίας πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 32 σ. , Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 351-382 | Δημοσιευμένο στο Δωδώνη 20/1 (1994) 329-362 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1912-1922: by Βασιλάς, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, 2010 . 6 σ.: , Τόμος "...Ανέφερα εγγράφως" : θησαυροί του Ιστορικού Αρχείου της αρχαιολογικής υπηρεσί Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δράσις Θεσσαλονικέων. Σελίδες εκ των κοινοτικών μας νοσοκομείων. Η Ιωαννίδειος Σχολή. Σκέψεις επί της εγκαταστάσεως: by Γουγούσης, Χρίστος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ωραία Ελλάς, 1914 . 1 σ. , Τόμος Έτος Α΄, τχ.6 (1914) 7 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha