Πηγές της Βαλκανικής ιστορίας 6ος-10ος αι.: by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1995 . 93 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι λαοί των Βαλκανίων by Ραφαηλίδης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 1994 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάθημα βαλκανικής ιστορίας: by Σταματόπουλος, Κώστας Publication: Αθήνα: Δόμος, 1995 . 67 σ.; Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Βαλκάνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου by Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 1994 . 308 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Balkans a l' époque ottomane by Panzac, Daniel Publication: Χ.τ.: Édisud, 1993 . 158 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρωπαϊκή ενοποίηση και Βαλκανική πολυδιάσπαση: by Νταλής, Χρήστος Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, 1994 . 191 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliographie d' etudes Balkaniques [1966-1988]   Publication: Sofija: Academie Bulgare des Sciences, 1968 . 23 τ. , Υπάρχουν οι τόμοι:Vol.1 (1966), Vol.2(1967), Vol.3(1968),Vol.4 (1969), Vol.5(1970), Vol.6(1971),Vol.7 (1972), Vol.8(1973), Vol.9(1974),Vol.10 (1975),Vol.11 (1976), Vol.12 (1977), Vol.13 (1978),Vol.14 (1979), Vol.15 (1980),Vol.16 (1981),Vol.17 (1982), Vol.18 (1983), Vol.19 (1984), Vol.20 (1985), Vol.21 (1986), Vol.22 (1987),Vol.23 (1988) Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (23),

Actions: Add to cart
Βαλκανική βιβλιογραφία=Balkan bibliography by Δημάδης, Κ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1973 . 21 τ. , Τόμος ΧΙΙ (1987-1990) | Τόμ. Ι'(1973).Υπάρχει και το“Συμπλήρωμα”. Τόμ. ΙΙ' (1974).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. ΙΙ' (1974).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. IV' (1975).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. V' (1976).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VI' (1977).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VII' (1978). Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VII' (1978). Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VIII'(1979).. Τόμ. ΙΧ' (1980).. Τόμ. Χ' (1981-1983). Τόμ. ΧΙ' (1984-1986). Τόμ. ΧΙΙ' (1987-1990). Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21),

Actions: Add to cart
Balgarija na Balkanite 1944-1974: by Pazarov, Mihail Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1975 . xi+371 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Repertoire d’ études Balkaniques 1966-1975   Publication: Sofija: Academie Bulgare des Sciences, 1983 . 2 τ. , Vol. Ι. Histoire des peuples Balkaniques (XVe s.-1945)Vol. ΙΙ. Histoire de la culture des peuples Balkaniques Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Linguistique Balkanique:   Publication: Sofija: Academie Bulgare des Sciences, 1983 . 266 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pregled izdanja Srpske Akademije Nauka i umetnosti 1886-1986: by Nikic, Ljubomir Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 1986 . 288 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Balkanite i mezdubalkanskite otnosenija XVvek-80te Godini na XXvek v Balgarskata Haucna kniznina 1878-1984: by Angelova, Stefka Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1988 . 410 σ. , ...Les Balkans et les relations interbalkaniques au XVe-les années 80 du XXe s. dans la littetature scientifique Bulgare 1878-1984 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη βαλκανική βιβλιογραφία: by Γιοχάλας, Τίτος Π. Publication: Αθήνα: Κέντρο Σπουδών Ν.Α. Ευρώπης, 1987 . 394 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Balkans after the Second World War:   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1990 . 424 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Periodicals in the history, ethnography, literature, folklore and linguistics of the Balkan peoples:   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1984 . 100 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents relatifs aux Balkans (XIIIe-XIXe σσ.) conserves aux archives de la couronne d’Aragone (Barcelone).Invetaire   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1987 . 79 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents relatifs à l’histoire des Balkans (XIXe s.) conserves aux archives Nationales du Caire. Invetaire   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1987 . 93 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Βαλκανικών Λαών: by Ristelhueber, René Publication: Αθήνα: Παπαδήμας, 1995 . 537 σ.; , Τίτλος Πρωτοτύπου: Histoire des peuples Balkaniques Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικό κίνημα και Βαλκάνια: by Hroch, Miroslav Publication: Αθήνα: Θεμέλιο, 1996 . 115 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha