Η Ελλάς, τα Βαλκανικά κράτη και η ομοσπονδιακή λύσις by Δρακούλης, Πλάτων Ε. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδος, 1915 . 38 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λύσις του Βαλκανικού ζητήματος / by Μαζαράκης-Αινιάν, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Πατριωτική Ένωσις, 1919 . 40 σ. ; 21x14 εκ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
La solution de la question Balcanique / by Μαζαράκης-Αινιάν, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Ligue Patriotique, 1919 . 40 σ. ; , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Η λύσις του Βαλκανικού ζητήματος. 20x14 εκ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Balkanproblem und die Balkandynastien by Sydacoff, Bresnitz Publication: Leipzig: Nachfolger, Elischer Β., . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Die Balkan-Haiduken by Rosen, Georg Publication: Leipzig: Brodhaus, 1878 . x+336 σ. Date:1878 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents diplomatiques : les événements de la péninsule Balkanique:   Publication: Bucuresti: Imprimerie de l'État, 1913 . x+199 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΈurope Orientale depuis le traité de Berlin by Vogel, Charles Publication: Paris: Reinwald, C., 1881 . 614 σ. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Kampf um den Balkan: by Bathe, Rolf Publication: Berlin: Gerhard Stalling Verlagsbuchhandlung, 1942 . 316 σ.: Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bosziara és Hercegovinara vinatkozo diplomaciai Ugyiratok, 1908 Oktober-1909 Junius   Publication: Wien: χ.ε., 1909 . x+143 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Deutschtum in Sud-Ost-Europa by Schneefuss, Walter Publication: Leipzig: Wilhelm Goldmann, 1939 . 157 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κίνηση του δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για την απελευθέρωση των Βαλκανικών λαών (1603-1625) / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 291 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
La Grece et les Balkans by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 111 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aux pays Balkaniques: by Muzet, Alphonse Publication: Paris: Roger, Pierre, . 236 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουρκική ακεραιότης. Βαλκανική ακεραιότης by Ροντήρης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1912 . 22 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une année de politique extérieure: by Moulin, René Publication: Paris: Plon, 1909 . xii+387 σ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Minutes d'Orient: by Hepp, Alexandre Publication: Paris: Dentu, Ε., . 356 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσες, αλφαβήτα και εθνική ιδεολογία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια by Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κριτική, 1999 . 147 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικός χώρος και Ελλάδα by Ψυρούκης, Νίκος Publication: Αθήνα: Επικαιρότητα, 1973 . 183 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και γαλλικά | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pictures from the Balkans by Fraser, John Foster Publication: London: Cassell and Company, 1912 . xxii+298 σ.: Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Balkans: by Hosch, Edgar Publication: London: Faber and Faber, 1972 . 213 σ.; Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha