Εβραίοι βιοτέχνες της Σαλονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα: by Αναστασιάδου, Μερόπη Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 1995 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Πρακτικά του Α' Συμποσίου ιστορίας. Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια. Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 1991", σ. 19-31. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βακουφικά Θάσου με αναφορά στο Ιμαρέτ Καβάλας (19ος-20ος αι.): by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1998 . 7 σ. , Τόμος "Άνθη Χαρίτων", σ.653-659 | Περçληψη στα ιταλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική της ελληνικής διοίκησης απέναντι στη μουσουλμανική γαιοκτησία των νέων χωρών την περίοδο 1912-1922 / by Γκλαβίνας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, Τόμ. Β΄, σ. 459-477 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της Βακουφικής δεκάτης των Γαζή-Οβρενός by Βαμβέτσος, Αλέξανδρος Β. Publication: Αθήνα: Εστία, 1917 . 7 σ. , Τόμος Μικραί νομικαί μελέται: Τεύχος Α΄, σ. 33-40 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμάρια και Βακούφια στο Άργος Ορεστικό / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2013 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την τουρκοκρατία (1400-1912)", σ. 94-120 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Problems of land-owning and population in the area of Gazi Evrenos Bey's wakf / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από το "Balkan Studies", τ.22/1 (1981) 43-57 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Α') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1998 . 53 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.19(1998) 385-438 24x18 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Β') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1999 . 48 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.20(1999) 289-337 24x18 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Γ') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2000 . 93 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.21(2000-01) 341-434 24x18 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μουσουλμανικά βακούφια της πόλεως των Ιωαννίνων (Μέρος Δ') / by Κουλίδας, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 2002 . 46 σ. ; , Άρθρο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", τ.22(2002-03) 197-243 24x18 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιερό αφιέρωμα (Βακούφι) του Μουχαμάντ Αλί Πασά στην πόλη της Καβάλας : by Στεφανίδου, Αιμιλία Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2009 . 17 σ. : , Δημοσιευμένο στο : "Μνημείο και Περιβάλλον", 10 (2009) 129-144 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The vakif of Barak Bey, the founder of ottoman Larissa / by Σαλακίδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Σταμούλης - Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης, 2019 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο : "Ανδρί κόσμος: Τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο", σ. 539-554 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha