Η νεολιθική εποχή εν Ελλάδι. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Εστία, 1928 . ιδ'+179 σ.: Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφία των Δελφών: by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1917 . (4)+113+(11) σ.+3 πίν.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί εν Θεσσαλία: by Καστριώτης, Π. Publication: Αθήνα: Ευστρατίου, Δ. Γ., 1903 . 56+(12) σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελευσινιακά φροντίσματα: by Φίλιος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . 60 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Troad: by Cook, J. Μ. Publication: Oxford: Clarendon Press, 1973 . xviii+443+73 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προϊστορία της Πελοποννήσου. by Συριόπουλος, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1964 . XLviii+634 σ.; Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεολιθική και η πρωτοελλαδική Ι στην Εύβοια=The neolithic and the early helladic Ι in Euboea. by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1980 . 224 σ.+(58) πίν.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαγνησία: by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Αθήνα: Καπόν, Μωυσής και Ραχήλ, 1982 . 280 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Κύπρος: by Καραγιώργης, Βάσος Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1978 . 167+(8) σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α handbook of Greek archaeology. by Fowler, Harold North Publication: New York: American Book Company, 1909 . 559 σ.: Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νεολιθική περίοδος στα Δωδεκάνησα. by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1987 . 196+(161)+(69) σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Ρόδος: by Κωνσταντινόπουλος, Γρηγόρης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986 . 252+(16) σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Corinthiaca: by Del Chiaro, Mario Aldo Publication: Columbus: University of Missouri Press, 1986 . xvii+182 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Κυνουρία: by Φάκλαρης, Παναγιώτης Β. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1990 . 254+106 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευβοϊκή Κύμη Ι=Euboean Kume Ι. by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1981 . 63+(25) σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάνικα: Μια πρωτοελλαδική πόλη στη Χαλκίδα=Manica: by Σαμψών, Αδαμάντιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1985 . 461 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ναύπλιο. by Καρούζου, Σέμνη Publication: Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1979 . 97+(116) σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Αίγινα. Η ανθρώπινη κατοίκηση: by Φαράκλας, Νικόλας Publication: Αθήνα: χ.ε., 1980 . vii+151 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Stadtmauer von Samos. by Kienast, Hermann J. Publication: Bonn: Deutsches Archäologisches Institut, 1978 . xii+106 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hissarlik wie es ist : by Boetticher, Ernst Publication: Berlin: Trautwein'sche Buchhandlung, 1890 . (2)+115 σ.: 24x17 εκ. Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha