Πύδνα by Μπέσιος, Μάνθος Publication: Χ.τ.: Πιερική Αναπτυξιακή, . 128 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Butmirska Kultura: by Peric, Slavisa Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 1995 . 100+52 πιν. σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije=The Roman items of bone and antler from the territory of Upper Moesia by Petkovic, Sofija Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 1995 . 150+68 πιν. σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα: by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994 . 129 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νήσος Ρόδος: by Biliotti, Edward Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1881 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμ. Α, σ. ι+στ+409+η. Τόμ. Β, σ.403+(7)+δ | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Excursions archéologiques en Gréce: by Diehl, Charles Publication: Paris: Libraire Armand Colin, 1917 . x+386 σ.; , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Proceedings of the Hellenic Traveller's Club 1930   Publication: Χ.τ.: King and Hutchings, 1931 . 135+v σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από της Ακροπόλεως εις την Άλτιν by Παγανέλης, Σπυρίδων Publication: New York: Εκδοτικά Καταστήματα Ατλαντίδος, 1908 . 105 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολη ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς, μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών τε και χρονολογικών πινάκων, προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.....Συνδρομή φιλοτίμω του ευγενεστάτου Άρχοντος Ποστελνίκου Σωτηρίου Καλλιάδου, ΄Ω και προσανετέθη. Τόμοι Α-Γ by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1851 . 3 τ.: , Τόμος Α (1851): Τόμος Β (1862): Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίανκαι τα εκατέρωθεν του Βοσπόρου Τόμος Γ, Εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελφέως (1869), : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη καιέθη των της Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων τόμος Α διπλός | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Από το Βαρδάρι ώς το Δερβένι.Ιστορική καταγραφή μέχρι το 1920. by Λαζαρίδης, Σπύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 1997 . 221 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mes réponses a Μ. Dussaud by Morlet, Α. Publication: Paris: Catin, Paul, 1929 . 58 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Roman limes on the middle and lower Danube. by Petrovic, Petar Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 1996 . 275 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα by Stoneman, Richard Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996 . 533 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Land of lost gods. The search for classical Greece Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πυρετός των μαρμάρων: by Τόλιας, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ολκός, 1996 . 262 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέλλα: by Σιγανίδου, Μαρία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1996 . 74 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ολυμπία by Καλτσάς, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 94 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αιανή by Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γεωργία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 52 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νομός Χανίων μέσα από τα μνημεία του: by Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μαρία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 76 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταβολές Ι. Αρχαιολογική επισκόπηση 20 κατεχομένων σήμερα χωριών της επαρχίας Αμμοχώστου. by Χατζησάββας, Σοφοκλής Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1991 . 131 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Θεσμοφόριο της Πέλλας by Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μαρία Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1996 . 112+43 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha