«Ναυτικά»: by Φωτεινός, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1955 . 173 σ.: Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α history of Western education: by Bowen, James Publication: London: Methuen, 1972 . 395 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Papyrus in classical antiquity by Lewis, Naphtali Publication: Oxford: Clarendon Press, 1974 . viii+152 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι θετικές επιστήμες στην αρχαιότητα by Neugebauer, Ο. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986 . 292 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The exact Sciences in antiquity Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία: Ελληνικές και ξένες εκδόσεις και δημοσιεύ-ματα (1698-1972): Βιβλιοθηκονομία. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες, κανονισμοί-κατάλογοι-νομοθεσία, δελτία βιβλιοθηκών. Επίμετρο: Οι αρχαίες βιβλιοθήκες: Επιγραφές και ανθολογία κλασικών κειμένων=Greek Library bibliography: by Ντελόπουλος, Κυριάκος Publication: Αθήνα: Κολέγιο Αθηνών, 1974 . μδ+274 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sklaverei in der griechisch -römischen Antike: by Schulz-Falkenthal, Heinz Publication: Halle: Universitäts-Und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1985 . xv+156 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την στεμματικήν και την ταξινόμησιν των χειρογράφων του Αριστοφάνους: by Χιονίδης, Νικόλαος Π. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1971 . 63 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Observation historiques sur la fonction de Secrétaire des Princes chez les anciens by Egger, Emile Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1858 . (3)+39 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής by Μιχαηλίδης, Σόλων Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1982 . 366 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία του Θουκυδίδου: Τόμος έννατος / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Γεώργιος Βενδότης, 1806 . 243 σ.: , Οι πρώτοι 8 τόμοι έχουν τον τίτλο: "Θουκυδίδου Ολόρου Περί του Πελοποννησιακού Πολέμου/ μεταφρασθέντα σχολιασθέντα τε και εκδοθέντα τύποις Παρά Νεοφύτου Δούκα εις Τόμους Δέκα". ....Εν Βιέννη, Παρά Γεωργίου Βενδώτη, 1805-6. Ο 9ος τόμος περιέχει σφραγίδα του Ελληνικού Γυμνασίου. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 426. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν των ενδόξων ανδρών των εν τη ιστορία, του Ευτροπίου: Τόμος δεύτερος / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1807 . 377 σ.: , Άλλος Τίτλος: "Ευτροπίου Επιτομή της Ρωμαϊκής Ιστορίας εις βιβλία δέκα / Μεταφρασθείσα εκ της Λατινίδος εις την Ελληνίδα παρά Παιανίου, Καντεύθεν αύθις εις την νυν συνήθως ομιλουμένην Παρά Νεοφύτου Δούκα παρ' ου και εξεδόθη εις τόμους Δύο". ....Εν Βιέννη, Παρά Ιωάννα Σχραιμβλ, 1806. Περιέχει σφραγίδα της Εφορίας των εν Θεσσαλονίκη Εμπορικών Καταστημάτων. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 477. Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν αρχαίων αρχιτεκτονικών όρων by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1986 . λε+268 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ονομαστικόν της αρχαιοελληνικής γλώσσης:   Publication: Αθήνα: Περιφερειακή Διοίκησις θεσσαλίας, 1972 . 143 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μουσικοθεραπεία στην αρχαία Ελλάδα: by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1996 . 48 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες πολέμαρχοι συμπολεμιστές του Αλέξανδρου: by Τσιμπουκίδης, Δημήτρης Ι. Publication: Αθήνα: Καλέντης, 1996 . 431 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α history of Macedonia by Errington, Malcolm R. Publication: Los Angeles: University of California Press, 1993 . 321 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Geschichte Makedoniens Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
In the shadow of Οlympus: by Borza, Eugene Ν. Publication: New Jersey: Princeton University Press, 1990 . xviii+347 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aux origines du miracles Grec: by Corvisier, Jean-Nicolas Publication: Paris: Universitaires de France, 1991 . viii+317 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Περί αρχαίης ιητρικής»: by Ιπποκράτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 1994 . 151 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΈsclavage dans le monde grec: by Garlan, Yvon Publication: Besancon: Les Belles Lettres, 1984 . 165 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha