Ιστορία των καλών τεχνών. Μέρος Α΄: by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1910 . η΄+296 σ.: , Το εξώφυλλο υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλεοπάτρα. by Αννίνου-Καβαλιεράτου, Δέσπω Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1957 . 63 σ.: , Περιέχει σφραγίδες του «Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου Αλεξανδρείας». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Études sur l'ancienne Alexandrie. by Zogheb, Alexandre-Max de Publication: Paris: Leroux, Ernest, 1910 . (8)+253 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, προς χρήσιν των παίδων, μετ' εφαρμογής ηθικών παραγγελμάτων υπό Λαμέ Φλερύ..., Μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού και τροποποιηθείσα μετά προσθήκης εικονογραφιών, Υπό Μάρκου Δ. Σακκορράφου. Εκδίδεται δαπάνη... Έκδοσις γ΄. διορθωμένη και επηυξημένη. by Fleury, Lamé Publication: Αθήνα: Φραγκλίνος, 1867 . δ'+310 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περικλής ή σκηναί εκ του ιδιωτικού και πολιτικού βίου των αρχαίων Αθηνών: by Αργυριάδης, Ν. Publication: Αθήνα: Περικλέους (Αθήνα), 1864 . 2 τ. , Δύο τόμ. μαζί δεμένοι. Στον πρόλογο αναφέρεται ότι η έκδοση ε."Μετάφραση εκ του αγγλικού". Μέρος Α, (10)+199. Μέρος Β, (6)+277. Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». όπη Πολέμη 76. [Α' έκδ. 1863. Γκίνης-Μέξας 9848]. Περιέχει υπογραφή του υπευθ. εκδ.. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της νήσου Ρόδου: by Βενετοκλής, Δημήτριος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1930 . (2)+368 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La famille dans lΆntiquité: by Μénard, René Publication: Paris: Flammarion, Ernest, . vii+262 σ.: , Διπλό. βλ. αρ. αναγ.10127/V-137-30 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La cité antique: by Coulanges, Fustel de Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1893 . (4)+479 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le pharaon Tout Ank Amon: by Tabouis, G. R. Publication: Paris: Payot & Cie, 1928 . 311 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αιγυπτος των Φαραώ: Ιστορία της Αιγύπτου-Θρησκεία και μυθολογία-Αι περί μελλούσης ζωής δοξασίαι-Οι αιγυπτιακοί τάφοι-Γλώσσα και γραφή-Αι τρεις πόλεις: by Κύτικας, Διονύσιος Publication: Cairo: Πολίτης, Ι., 1923 . 224 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An approach to the history of medicine: by Καρακατσάνης, Βασίλης Μ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1974 . 84 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[ Άτλας] .   Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, . 16 φ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν αρχαίων Ελλήνων: θεμελιωτών του παγκοσμίου πολιτισμού: by Βαρβιτσιώτης, Θεοδόσιος Γ. Publication: Αθήνα: Σταμπουλής, Αθ., 1999 . Τομ.2 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων. Συμβολή στην έρευνα της γραμματειακής και επιγραφικής παραδόσεως για την αρχαία Μακεδονία: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 227 σ. , Στις σ. 223-225 περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Αργεάδες Μακεδόνες της αρχαίας Ορεστίδας του άνω Αλιάκμονα, πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Μακεδονίας και του Αλεξανδρινού Ελληνισμού: by Σακαλής, Αθανάσιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1999 . 64 σ. , Στο εσώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Achaïe ΙΙ. La cité de Patras: by Ριζάκης, Α. Δ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1998 . 487 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έμβλημα ή ένα κοινό διακοσμητικό θέμα ήταν το αστέρι της Βεργίνας; by Παπαζώης, Τριαντάφυλλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1999 . 64 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων ιατρών μετά διορθώσεων, παραλλαγών διαφόρων εκδόσεων, ερμηνειών και λεξιλογίων. Α΄ Ιπποκράτης. Τόμος πρώτος. by Ιπποκράτης Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1908 . μη'+277 σ. , Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη/Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιπποκράτους διαιτητικά: by Ιπποκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1950 . 95 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιπποκράτους τα άπαντα: by Ιπποκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 2 τ. , Τόμος Β, σ. 105-205. Τόμος Δ', σ. 95. Τόμος Ε', σ. 83. Τόμος Β' περιέχει: "Περί αέρων, υδάτων, τόπων" "Περί αρχαίης ιητρικής" "Περί ευσχημοσύνης", "Περί ιητρού". Τόμος Δ' περιέχει: "Περί αγμών". Τόμος Ε' περιέχει: "Περί των εν κεφαλή τρωμάτων" και "Κατ' ιητρείον". Οι τόμοι Δ'-Ε' μαζί δεμένοι. Από τον τόμο Α' λείπει η σελ. τίτλου. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha