«Γοργείη κεφαλή»: by Καράγιωργα, Θεοδώρα Γ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1970 . ιστ'+158+(25) σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του αρχαιοτέρου αττικού εργαστηρίου: by Σοφούλης, Θεμιστοκλής Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1887 . (4)+59 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλικά ιερά Δήμητρος και κοροπλαστικά αναθήματα. by Δάφφα-Νικονάνου, Αλεξάνδρα Publication: Βέροια: Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, 1973 . 152+(16) σ.: , Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ωροπός και το ιερόν του Αμφιαράου. by Πετράκος, Βασίλειος Χρ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1968 . ιδ'+222+(33) σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Corinthiaca: by Del Chiaro, Mario Aldo Publication: Columbus: University of Missouri Press, 1986 . xvii+182 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων κατά τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα μνημεία. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1955 . 2 τ.: , Τόμος Α' : Το ξύλο και ο πηλός, σ.155. Τόμος Β': Τα μέταλλα, το ελεφαντοστούν τα κονιάματα και οι λίθοι, 1958, σ.428. Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ρυθμοί κινήσεων και λοξαί στάσεις εις την αρχαιοτέραν ελληνικήν πλαστικήν. by Κωνσταντίνου, Ιωάννα Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1957 . ια'+58+16 σ.: Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της αρχιτεκτονικής...   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1884 . 231+192+198 σ.: , Οι τρεις τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α': Ιστορία της αρχιτεκτονικής. Τόμος Β': Ιστορία της πλαστικής. Τόμος Γ': Ιστορία της γραφικής. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο αρχαιολογικαί διατριβαί. by Οικονόμου, Α. Δ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1887 . 60 σ. , Στη σ. 3 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αττικά πήλινα ειδώλια αρχαϊκής εποχής: by Σωτηριάδη-Sedwick, Ρ. Publication: Αθήνα: Εστία, 1939 . 73 σ.: Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aus dem antiken Badewesen: by Sudhoff, Karl Publication: Berlin: Allgemeine Medizinische Verlagsanstalt, 1910 . viii+70 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Monuments Grecs pubiés par l'Association pour lΈncouragement des Études Grecgues en France. εύχη: 1(1872), 2 (1873), 6 (1877), 17-18 (1889-1890).   Publication: Paris: Durand, Α. et Pedone Lauriel, 1872 . Τεύχ.4 σ.: , Τεύχ. 1(1872), σ.15+2 ολοσελιδα χαρακτικά. Τεύχ. 2 (1873), σ.50+3 ολοσέλιδα χαρακτικά. Τεύχ. 6 (1877), σ.42+2.χ.α.+4 ολοσέλιδα χαρακτικά. Τεύχ. 17-18 (1889-1890), σ.42+2.χ.α.+1 δισέλιδο χαρακτικό. λα τα τεύχη μαζί δεμένα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Étude sur les lécythes blancs attiques a représentations funéraires. by Pottier, Ε. Publication: Paris: Thorin, Ernest, 1883 . 3 χ.α.+160 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Marbres et bronzes du Musée National: by Σταης, Βαλέριος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . xvi+vii+ii+376 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La sculpture grecque au Vatican.Conférence ao Parnasse d'Athènes, le 9-22 Avril 1910. by Urmeneta, Rafael Errazuriz Publication: Rome: Unione Editrice, 1910 . 42 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Créce hellénistique: by Charbonneaux, Jean Publication: Paris: Gallimard, 1970 . x+421 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les figures criophores dans l'art grec, l'art créco-romain et l'art chrétien. by Veyries, Μ. Α. Publication: Paris: Thorin, Ernest, 1884 . vii+83 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη του έργου του Αγορακρίτου. by Δεσπίνης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1971 . ια'+(3)+248+(2)+118 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κούροι-Κόρες: by Ασπιώτη, Λίλα Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1977 . 183 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Kouroi du Ptoion: by Ducat, Jean Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1971 . xiv+498+clvi σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha