Για ν΄ ανοίξη ο δρόμος. by Μελίτης, Π. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις «Ζωή», 1957 . 327 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σιδηρά Διαθήκη. by Δημητρακόπουλος, Πολύβιος Τ. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., . 240 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο:4η έκδ. Αθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1926, σ. 240. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή/Γεωργίου Παπαηλιάκη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το κοινωνικόν συμβόλαιον. by Rousseau, Jean Jacques Publication: Αθήνα: Βασιλείου, Γ.Ι., 1924 . 184 σ. , Υπάρχει το πρωτότυπο, IV-136-75 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στη φιλοσοφία / by Θεοδωρίδης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Δημητράκου Α.Ε., 1933 . 517 σ. , Δεμένο μαζί με το βιβλίο του Gaston Richard, Ο σοσιαλισμός και αι κοινωνικαί επιστήμαι. Αρ, αναγ. 5998. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της φιλοσοφίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ ημάς. Τόμ.Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄. by Κοτζιάς, Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον του «Μέλλοντος», 1876 . 4 τ. , Τόμ. Γ΄, Εν Αθήναις, 1876, σ. 496. Τόμ. Δ΄, Εν Αθήναις, 1878, σ. 548. Τόμ. Ε΄, Εν Αθήναις, 1878, σ. 532. Τόμ.ΣΤ΄, Εν Αθήναις, 1884, σ.432 . Το τομ. Γ΄ από τη δωρεά Γ.Παπαηλιάκη. Οι τομ. Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Σφραγίδες: «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρέων Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η λύσις του αινίγματος της σφιγγός: by Γεράκης, Μιχ. Θ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Σία, 1957 . 400 σ. , Σφραγίδα σ. 1: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γνώθι σαυτόν: by Ροκάκης, Ιω. Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1933 . 384 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως ης Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διατριβή περί ευθανασίας: by Βούλγαρις, Ευγένιος Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1846 . 143 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. τις σελίδες 121-126 περιέχει τη διαθήκη του Ευγενίου Βούλγαρη. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1846 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού. by Nicolas, Jean-Jacques-Auguste Publication: Κέρκυρα: Ερμής Αντωνίου Τερζάκη, 1864 . 2 τ. , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ Π.Σαράντη εν Αλεξανδρεία» βιβλιογραφία: Πολέμη 102 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Στοιχεία φιλοσοφίας ή των περί τα όντα γενικοτέρων θεωρουμένων τα στοιχειωδέστερα. by Καίρης, Θεόφιλος Publication: Αθήνα: Ειρηνίδης, Δ. και Συντροφία, 1851 . ιστ΄+128 σ. , Περιέχει σφραγίδα "....Π. Σαράντη, Εν Αλεξανδρεία". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτέλους Φυσικής ακροάσεως: Βιβλία οκτώ=Aristotelis Physicorum: by Αριστοτέλης Publication: Leipzig: Tauchnitz, Carolus, 1831 . (4)+iv+217 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα έργα του Αριστοτέλη. Υπάρχει στα αγγλικα IV-115-403. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτέλους τα Μετά τα Φυσικά=Aristotelis Metaphysica. Ad optimorum Librorum fidem accurate edita. by Αριστοτέλης Publication: Leipzig: Holtzer, Otto, 1876 . 2χ.α.+vi+308 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα έργα του Αριστοτέλη. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτέλους Περί ουρανού και περί γενέσεως και φθοράς=Aristotelis de coelo libri IV: by Αριστοτέλης Publication: Leipzig: Holtzer, Otto, 1868 . (4)+iv+186 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα έργα του Αριστοτέλη. Υπάρχει στα αγγλικά IV-115-403 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aristotelis Meteorologica et de mundo liber. by Αριστοτέλης Publication: Leipzig: Tauchnitz, Carolus, 1871 . (4)+ii+166 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα έργα του Αριστοτέλη. Υπάρχει στα αγγλικά IV-115-403 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κόσμος του λογικού όντος. by Παπαδημητρίου, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1999 . 391 σ. , [τυπ] University Studio Preσσ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία φιλοσοφίας του ωραίου στην τέχνη. by Σάλτας, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1962 . 88 σ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Philosophie de l'art. by Taine, Η. Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1909 . 2 τ. , 1ος τόμ. (1913) σ. 304, 4η έκδοση. Τος τόμ. (1909) σ. 368, 3η έκδοση. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Φιλοσοφία της τέχνης εν Ελλάδι. by Taine, Η. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1910 . 120 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταβυζαντινή φιλοσοφία: by Μπενάκης, Λίνος Γ. Publication: Αθήνα: Παρουσία: Επιστημονικό περιοδικό του συλλόγου Ε.Δ.Π. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011 . 256 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek philosophical editions in the first century of printing. Κατάλογος έκθεσης. by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 2011 . XLIX+181 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha