Η έννοια και η σημασία της μεταφυσικής στον Αριστοτέλη / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Χαλκιδική : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2004 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Αριστοτέλης και η σύγχρονη εποχή : πρακτικά του έκτου Πανελληνίου Συνεδρίου (Ιερισσός, 19-21 Οκτωβρίου 2001)", σ.299-308 24x18 εκ.. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ερμηνεία του Heidegger της Αριστοτελικής έννοιας της φύσης (Φυσικής Ακροάσεως Β' 1) / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 2006 . 13 σ.; , Ανάτυπο από "Vita contemplativa = Βίος θεωρητικός", σ.419-432 24x18 εκ.. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παύλου Κοντού, Η Αριστοτελική ηθική ως οντολογία [Βιβλιοκρισία] / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Αθήνα : Στιγμή, 2012 . 16 σ.; , Φωτοτυπία από "Δευκαλίων : περιοδική έκδοση για τη φιλοσοφική έρευνα και κριτική", 2012, σ.239-255 24x18 εκ.. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτελικά   Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980 . 287 σ. ; , Περιλαμβάνει ομιλίες των : Δ.Δ. Λυπουρλή, Ν.Ι. Πανταζόπουλου, Γ.Ι. Μουρέλου, Α.Κ. Μπαγιόνα, Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Γ.Ι.Ματσούκα, Ν. Αυγελή, Α.Ν. Γρανίτσα, Γ.Δ. Ζιάκα 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αριστοτελική "Μεσότης" και το "Κέντρο" / by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1987 . 171 σ. ; , Περιέχει αφιέρωση του συγγραφέα. 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η θεολογία του Αριστοτέλη: Το βιβλίο Λ΄ των "Μετά τα φυσικά" / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2015 . 835 σ. , Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αριστοτελικός ορισμός της τραγωδίας / by Τσιτσιρίδης, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 38 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 25-62 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βικέντιος Δαμοδός : Bιογραφία - Eργογραφία 1700-1754 / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 . 629 σ. ; , Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 449-468), ευρετήριο (σ. 613-624), πίνακα χειρογράφων κατά έργο (σ. 535-543), πίνακα των αρχών (incipit) (σ. 544-547) και πίνακα βιβλιογράφων και κτητόρων χειρογράφων (σ. 548-549). 22x15 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναδρομές στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία / by Κούτρας, Δημήτριος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1998 . 157 σ. ; 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La "Métaphysique" d'Aristote :   Publication: Paris : | Bruxelles : Vrin ; | Ousia, 2005 . 249 σ. ; 24x17 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Religion naturelle / by Lagrée, Jacqueline Publication: Paris: Presses Universitaires de France - PUF, 1991 . 128 σ. 17x11 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The doctrine of being in the Aristotelian Metaphysics : by Owens, Joseph Publication: Toronto : Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978 . xxxi+539 σ. ; , Originally presented as the author's thesis, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1951. 25x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aristoteles / by Bröcker, Walter Publication: Frankfurt: Vittorio Kostermann, 1987 . 314 σ.; 21x14 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στη φιλοσοφία / by Θεοδωρίδης, Χρήστος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1955 . xv+494 σ.; 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La question de l'Eudaimonia dans "L'Éthique a Nicomaque" d'Aristote / by Schüssler, Ingeborg Publication: Bruxelles: Ousia, 1992 . 45 σ.; , Ανάτυπο από το : "Études Phénoménologiques", 16(1992) 79-102. 24x17 εκ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha