Φιλολογικαί επισκέψεις των εν τω βίω των νεωτέρων Κυπρίων μνημείων των αρχαίων by Λουκάς, Γ. Publication: Αθήνα: Ρουσόπουλος, Νικόλαος, 1874 . 200 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομή της παλαιάς ιστορίας και εξαιρέτως της ελληνικής εις την οποίαν έπεται σύντομον γεωγραφικόν λεξικόν και σύνοψις της μυθολογίας : by Σιλήβεργος, Ν. Publication: Ναύπλιο: Εν τη Εθνική Τυπογραφία διευθυνομένη υπό Παύλου Πατρικίου, 1831 . 216 σ. ; 21x14 εκ. Date:1831 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ωγυγία / by Ξάνθης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: [Εκ του Τιπογραφείου του "Τηλεγράφου", 1876 . 286 σ. ; 21x14 εκ. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les mythologies: Racontées à la jeunesse / by Bernard, Laure Publication: Paris: Librairie d'Éducation de Didier, 1837 . iv+375 σ.: 18x10 εκ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Phantasien des alterthums, oder mythologischen Sagen der Hellenen Römer, Aegypter und anderer orientalischen Völker / by Richter, J. Α. L. Publication: Leipzig: Georg Boss, 1808 . xvi+312 σ. ; , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα 21x13 εκ. Date:1808 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Phantasien des alterthums, oder mythologischen Sagen der Hellenen Römer, Aegypter und anderer orientalischen Völker / by Richter, J. Α. L. Publication: Leipzig: Georg Boss, 1817 . xxvi+(2)+430+(1) πίν. ; 21x13 εκ. Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha