Τα εν Αιγύπτω ελληνικά εκπαιδευτήρια by Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . (4)+54 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Προβλήματα του ελληνισμού της Αμερικής / by Ρουμάνης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ελληνοαμερικάνικο Επιμορφωτικό Ινστιτούτο, 1957 . 39 σ.: Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μελένικον : αρχαιολογική & ιστορική μελέτη / by Γκισδαβίδης, Απ. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ρωμαίος, Ηλ., 1958 . 208 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες του Μακεδονικού Ελληνισμού : ιστορική και λαογραφική μελέτη / by Γκισδαβίδης, Απ. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1959 . 384 σ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησιαί : by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1897 . ιστ΄+287 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαύραι ημέραι των ελληνικωτάτων επαρχιών Κυδωνιών και Μοσχονησίων: by Ματαράγκας, Α. Publication: Σμύρνη: Μέλισσα, 1919 . η΄+72 σ.: Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνικότης των νομών Προύσης και Σμύρνης. by Κοντογιάννης, Παντ. Μ. Publication: Σμύρνη: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1919 . 223 σ.: Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελένικος: by Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1930 . (1)+192 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αδριανούπολις: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως, 1966 . 45 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημα έγγραφα και ιστορικαί σημειώσεις περί της Βουλγαρικής πολιτικής και των βουλγαρικών κακουργιών προς εξόντωσιν του Ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας (1878-1914) by Φώτιος, Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1919 . 463 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αλύτρωτος Ελληνισμός και η Αγία Σοφία: by Μακρίδης, Νίκ. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1922 . 176 σ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις και νοσταλγήματα από τον αλησμόνητό μας Πόντο : Τραπεζούντα-Ματσούκα-Αργυρούπολη : by Παπαδόπουλος, Ανέστης Publication: Έδεσσα: Ελευθέριος Κωσταρόπουλος, 1962 . 353 σ.: 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η νύκτα της έκτης Σεπτεμβρίου εις την Κωνσταντινούπολιν και την Σμύρνην. by Φλώρος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1955 . 64 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Κυδωνιών. by Σακκάρης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Βιτσικουνάκης, Αλ., 1920 . η΄+263 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The anti-Greek riots of September 6-7 1955 at Constantinople and Smyrna.   Publication: Αθήνα: Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, 1956 . 63 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόδημος ελληνισμός. by Παμπούκης, Πάνος Χ. Publication: Αθήνα: Ρόδης, Γ., 1955 . 116 σ. , Βλ. και τη [3η] έκδοση ΧΙ-254-525. Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την μυστικήν πνευματικήν και πολιτικήν κίνησιν των Ελλήνων της Βιέννης πρό της επαναστάσεως. by Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. Publication: Berlin: Akademie Verlag, 1960 . (7)+166+10 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός τύπος της Βιέννης: by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 134 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική μετανάστευσις: by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1917 . ια΄+468 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γολγοθάς του εν Τουρκία ελληνισμού.   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1919 . 198 σ. , Λείπουν οι π΄ρωτες 18 σελίδες. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha