Η ελληνική εμπορική κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 1636-1848: by Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 446 σ.: , Περίληψη στα γαλλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατόχρονη Οδύσσεια / by Μουρατίδου, Βάλια Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1992 . 255 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο χριστιανικός ελληνισμός ως η ιστορική πραγματικότης του νεώτερου ελληνισμού και η Βουλή των Ελλήνων. by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1978 . 308 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χριστιανικός ελληνισμός εν τοις παπύροις και ταις επιγραφαίς της ρωμαϊκής και βυζαντιακής Αιγύπτου. by Μέκιος, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Τύποις «Ερμού» Αλεξ.Βιτσικουνάκη, 1932 . 48 σ. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελληνοχριστιανική παράδοση στη Διασπορά: by Παπαδόπουλος, Παύλος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1995 . 187 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον Καναδά στην Αυστραλία: by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1995 . 88 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολις: by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Πελεκάνος, 1993 . 3 τ.: , Τόμος Α του 1851. Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, Εις την εντός και πέριξ τειχών Κωνσταντινούπολιν. Τόμος Β.1862. Εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, Επί του κόλπου Περαίαν και τα εκετέρωθεν του Βοσπόρου. Τόμος Γ'. 1869. Εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, Πάλαι και νυν ήθη και έθη των της Κωνσταντινου-πόλεως κατοίκων Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας by Ρόδας, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Παρουσία: Επιστημονικό περιοδικό του συλλόγου Ε.Δ.Π. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1995 . 101 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Αλβανίας by Βερέμης, Θάνος Publication: Αθήνα: Σιδέρης Ιωάννης, 1995 . 335 σ.; Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες της Οδυσσού και η Επανάσταση του 1821: by Αυγητίδης, Κ. Γ. Publication: Αθήνα, Ιωάννινα: Δωδώνη, 1994 . 255 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La découverte de la Cappadoce: by Αναγνωστάκης, Ηλίας Publication: Istanbul: Eren, 1994 . 151 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξολόθρευσις της ελληνικής ομογένειας και η τουρκική κατά της Ελλάδος επιβουλή. by Παπαγιαννάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Παρουσία: Επιστημονικό περιοδικό του συλλόγου Ε.Δ.Π. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1995 . 253 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σμύρνη: Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση: by Scherzer, Charles de Publication: Αθήνα: Ιστορητής, 1995 . 2 τ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Smyrne Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
La biblioteca della Comunità Greco-Orientale di Trieste by Παπαϊωάννου, Απόστολος Publication: Trieste: Grafiche Erredici di Padova, 1982 . 318 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire historique et généalogique des Grandes Familles de Gréce d’Albanie et de Constantinople by Sturdza, Mihail-Dimitri Publication: Paris: χ.ε., 1983 . 657 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Βόρειας Θράκης και του θρακικού Εύξεινου Πόντου: by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1995 . 358 σ.: 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίμβρος-Τένεδος. Οι τελευταίες ελληνικές ημέρες: by Σηφουνάκης, Νίκος Publication: Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 1996 . 217 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του θρακικού ελληνισμού: by Σοιλεντάκης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Πιτσιλός, Τ., 1996 . 415 σ.: , Παράρτημα: Εγχειρίδιον περί της Επαρχίας Φιλιππουπόλεως ή περιγραφή αυτής συντεθείσα υπό του αιδεσιμολογιωτάτου οικονόμου Κυρίου Κωνσταντίνου Ιερέως Φιλιππουπολίτου και εκδοθείσα δαπάνη του Πανιερωτάτου αγίου Φιλιππουπόλεως Κυρίου Κυρίου Παϊσίου, Εν Βιέννη της Αούστριας, παρά τω Τυπογράφω Δημητρίω Δαβιδοβίδη, 1819, σ. 63 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια της Ανατολικής Θράκης: by Μπάρμπας, Ιωάννης Αχ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1996 . 216 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο προέρχεται από δωρεά Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα: by Κορομηλά, Μαριάννα Publication: Αθήνα: Πολιτιστική Εταιρεία «Πανόραμα», 1991 . 331 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha