Αναμνηστικόν δίπτυχον:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1958 . 153 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν της ελληνικής ενώσεως "Αισχύλος-Αρίων":   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1929 . 68 σ. , Υπάρχει η σφραγίδα «Ελληνική Ένωση Αισχύλος-Αρίων». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cinquante ans de vabeur: The Karf-El-Zayat Cotton Co. Ltd:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 89 σ.: , Τόμος 1ος | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μίλων: Αθλητικόν λεύκωμα: by Στεφανουδάκης, Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μητσάνης, Ν, 1948 . 169 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή του Αγίου Γεωργίου εν παλαιώ Καΐρω: by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1935 . 261 σ.: , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Ιωάννου Κ. Φωτίου», «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ της τεσσαρακονταετηρίδος του φωτογραφείου Α. Σ. Μηλιώνη:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1931 . 148 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκόλπιον: Ανασυγκρότησις του αιγυπτιακού ελληνισμού: by Μπεθάνης, Ιωάννης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1934 . 176 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των Ελλήνων εις την τομήν της διώρυγος του Σουέζ. by Φραγκούλης, Κ. Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1924 . 143 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αιγυπτιώτης ελληνισμός και η μελλοντική αυτού κατεύθυνσις. by Νικολάου, Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1915 . γ΄-στ΄+80 σ. , Το 2ο αντίτυπο από τη δωρεά Αλεξάνδρειας ΑΛΞ/692 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός της Θράκης στους ρωμαϊκούς χρόνους (146 π.Χ.-330 μ.Χ.). by Καψής, Αντώνιος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1963 . (4)+iv+δ΄+300 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Πόντω ελληνική φυλή: by Τριανταφυλλίδης, Περικλής Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1866 . ιη΄+314 σ. , Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». Περιέχει κατάλογος συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1866 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'hellénisme de l'Asie-Mineure: by Μάκκας, Λέων Publication: Paris: Berger-Levrault, 1919 . (6)+233 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη και η δύναμις του εν αυτή ελληνικού στοιχείου: by Ψάλτης, Στ. Β. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1919 . ιστ'+288 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σμυρναϊκά: by Τσακύρογλου, Μ. Publication: Σμύρνη: Μουσείον και Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής, 1876 . 89 σ. , Τύποις Νικολάου Δ. Δαμιανού. το εξώφυλλο υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαύρη Βίβλος των μαρτυριών του εν Τουρκία Ελληνισμού:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1920 . (4)+191 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νοσοκομεία Βαλουκλή:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Φαζιλέτ, Τάσος Βακαλόπουλος, 1926 . 73 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από του 1908 μέχρι του 1921:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1921 . 53 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία από της κηρύξεως του ευρωπαϊκού πολέμου:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1917 . 78 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης: by Παρανίκας, Ματθαίος Κ. Publication: Αθήνα: Τύποις Αληθείας, 1885 . ιε΄+219 σ. ; , Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή. ΗΜ-19-9. 23x15 εκ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Ταταύλα, ήτοι ιστορία των Ταταούλων / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς,, 1914 . 352+(26) σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha