Τύχαι και μέλλον του ελληνισμού: by Μπέλλος, Κ. Γ. Publication: Paris: Librairie du Jurisprudence Ancienne et Moderne, 1933 . 2 τ. , Μέρος Α'. Συνοπτική επισκόπησις της υποστάσεως του ελληνισμού. Ευθύναι της ελληνικής πολιτείας,μέρος Β'. Ευθύναι της ελληνικής εκκλησίας, 1935, σ.(8)+567. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
LΊrrédentisme Hellénique. by Vellay, Charles Publication: Paris: Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1913 . viii+329 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Γεωργίου Σαγιαξή Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κίνδυνοι κι ελπίδες του ελληνισμού: by Χρηστίδης, Χρ. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1934 . (2)+162 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνολογισμοί ή μελέτη περί εθνισμού. by Χαιρέτης, Μάν. Θ. Publication: Πάτρα: Πάσχας, Ανδρ. Β., 1905 . 222 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υποθήκαι: by Παπαδόπουλος, Χαράλαμπος Publication: Κέρκυρα: Κερκυραϊκαί Εκδόσεις, 1973 . 63 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Question Gréco-Albanaise. by Maccas, Léon Publication: Paris, Nancy: Berger-Levrault, 1921 . viii+242 σ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les actes grecs de S. Maria di Messina: by Guillou, André Publication: Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, 1963 . 2 τ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία της Κορυτσάς και της περιοικίδος: by Καρμίτσης, Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Η Μακεδονία, 1888 . 97 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει κτητορικό. 21x14 εκ. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ιστορίαν της εν Αιγύπτω ορθοδόξου εκκλησίας. by Μαζαράκης, Γεράσιμος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1932 . λβ΄+692 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Τα αναγνωστικά βιβλία των μικρών ελληνοπαίδων. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1897 . 2 τ. , Τόμ.Α΄, σ. ιη΄+629. Τόμ.Β΄, σ. ιδ΄+(2)+600 αι οι δύο τόμοι περιέχουν αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
The marturdom of Smyrna and eastern christendom: by Οικονόμου, Λυσίμαχος Publication: London: George Allen and Unwin LTD, 1922 . 237 σ.; , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η εξελληνιστική αποστολή του Έλληνος του εξωτερικού. by Βαλασκάκης, Πλάτων Publication: Cairo: χ.ε., 1941 . 99 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του εν Σουδάν ελληνισμού: by Νικόλαος, Μητροπολίτης Νουβίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1924 . 240 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παροικιακός Ελληνισμός και η παιδεία του. by Αθανασιάδης, Γιώργης Publication: Cairo: χ.ε., 1948 . 132 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευα για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της φυλής.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα. Μηνιαίον λογοτεχνικό περιοδικό, 1919 . 176 σ. , Σφραγίδα : «Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής Αλεξάνδρεια» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός των ελληνικών παροικιών της Νοτίου Αφρικής: by Νικολαΐδης, Κ. Γ. Publication: Johannesburg: Νέα Ελλάς (Johannesburg Ν.Αφρικής), 1923 . (4)+iii+(1)+112 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μαθητικά περιοδικά. by Κούρτης, Γ. Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1947 . 84 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διηγήματα: by Γκρεκ, Μαρία Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1936 . 160 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία των Ελλήνων Αιγυπτιωτών (1853-1966). by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κεντρο Ελληνικών Σπουδών, 1966 . 400 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. το τέλος σφραγίδα « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le caractère grec de l'Asie Mineure:   Publication: Paris, Nancy, Strasbourg: Berger-Levrault, 1919 . 157 σ. , Βλ. και ΑΛΞ-916 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha