Η λαϊκή λατρεία των Φαράσων by Λουκόπουλος, Δ. Publication: Αθήνα: Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο, 1949 . 164 σ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίες των Φαράσων by Λουκόπουλος, Δ. Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1951 . 220 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά θέματα γύρω από τον ελληνισμό του Πόντου (συμβολή) by Σιδηρόπουλος, Αναστάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1965 . 66 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Il Mondo vegetale nelle leggende tradizionali del popolo Greco e Siciliano by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 62 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μελέτες ιστορικές για την Ανατολική Θράκη και τη Μακεδονία κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2011 . 894 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου / by Καρδάσης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Μίλητος, 2009 . 269 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες στην Ολλανδία / by Vermeulen, Hans Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1990 . 165 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dimitria 1993 [αφιέρωμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης]   Publication: Χ.τ.: Cultural Club of Thessalonikeans "The White Tower", 1993 . 118 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Dimitria 1993   Publication: Χ.τ.: Pan-Macedonian Greek Brotherhood "Alexander the Great", 1993 . 48 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. | Δωρεά Νικολάου Δεσύλλα Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 44 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 403-447. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το βιβλίο "Πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως Πολιτών Μοναστηρίου και Αντιπροσωπείας" / by Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 434 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.399-434 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σχέση Ιουδαϊσμού και Ελληνισμού στα χρόνια της Καινής Διαθήκης / by Ιωαννίδης, Θωμάς Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 22 σ. , Τόμος "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.69-82 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχειακές ειδήσεις, σχετικές με την αντίδραση των Ελλήνων κατοίκων των πόλεων του Εύξεινου Πόντου (Αγχιάλου, Μεσημβρίας, Σωζοπόλεως) κατά τη βιαία προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στο Βουλγαρικό Κράτος (1885) / by Σταλίδης, Κώστας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.335-364 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όσα έγραψα στο Μοναστήρι 1903-1912 / by Γεωργιάδης, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 28 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ. 173-198. | 1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1984, σσ.[93-135]. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Γευγελή στον Μακεδονικόν Αγώνα / by Βαφόπουλος, Γιώργος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ.201-212. | Απόσπασμα από το: Μακεδονικός Αγώνας: Διαλέξεις για τα 80 χρόνια. Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1986, σσ. [109-120]. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Μνημονευτέον υμίν εστίν ότι Ρωμαίοι εσμέν, ότι η Φιλίππου και Αλεξάνδρου υμί. Υπάρχει πατρίς»: by Μισίου, Διονυσία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.105-122. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πολιτικό καθεστώς του ελληνισμού της Μακεδονίας στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 10 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός αγώνας: Συμπόσιο (1984)", σ. 41-50. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απόφαση για την οργάνωση του ένοπλου αγώνα / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 11 σ. , Τόμος "Ο Μακεδονικός αγώνας: Συμπόσιο (1984)", σ. 51-61 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός της Μακεδονίας και η διεθνής χωροφυλακή ως έκφραση της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων (1903-1908) / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 17 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 95-111 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιμβριακή εν Αιγύπτω Αδελφότης εις Αλεξάνδρειαν / by Καγιάς, Κωνστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου, 1990 . 7 σ. , Τόμος: "Η αποδημία των Ιμβρίων κατά τον 20ο αι. και οι παροικίες τους: Πρακτικά συμποσίου", σ. 45-49. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha