Β΄ παμπροσφυγικόν συνέδριον των δικαιούχων ανταλλαξίμων:   Publication: Αθήνα: Κορωναίος, Δεναξάς και Σια, 1926 . 36 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The exchange of populations : historiography and refugee memory / by Μπαλτά, Ευαγγελία Publication: Κωνσταντινούπολη : Ιστός, 2014 . 222 σ. : 21x15 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δυο φορές ξένος: by Bruce, Clark Publication: Αθήνα : Ποταμός, 2007 . 308 σ.; , Τίτλος Πρωτοτύπου: "Twice a Stranger: How mass expulsion forged modern Greece and Turkey". 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923) : by Γκλαβίνας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Σταμούλης Αντ., 2013 . 482 σ. : 24x17εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μυστικόν ενός Τούρκου / by Βαλαλάς, Θωμάς Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1925 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1925), σ.42-143 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ιστορία ανταλλαγής / by Yilmaz, Aycan Publication: Θεσσαλονίκη: Άγγελος Αθ. Αλτιντζής, 2017 . 79 σ.: , Τίτλος πρωτοτύπου: Bir Mubadele Oykusu, Ankara 2013. 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, 1988 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 1986", σ. 105-131. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς έγινεν η ανταλλαγή των Βαλαάδων παρά την θέλησίν των / by Τσαούσης, Π. Κ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1960 . 2 σ. , Άρθρο από το "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", (1960) 188-189 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κτηματόγραφον αξίας δραχμών 15.771. 60 :   Publication: Θεσσαλονίκη: Βασίλειον της Ελλάδος 1922 . 1 φ.: , Στο πίσω μέρος υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις. 34x31 εκ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντιβάλ (Αντί-βάλο) της Μικράς Ασίας / by Καλλινικίδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2003 . 19 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.48-49 (2003), 333-351 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη Μηλιά της Ανατολικής Θράκης στον Θολό Σερρών : το αρχείο του Αθανάσιου Α. Αθανασιάδη / by Κετάνης, Κώστας Publication: Αθήνα : χ.ε., 2019 . 65 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.19(2019) 155-220 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηγές για την ιστορία των ανταλλάξιμων της Καππαδοκίας : η ανάγκη συνολικής θεώρησης / by Κουρουπού, Ματούλα Publication: Αθήνα : χ.ε., 1992 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.9 (1992) σ. 15-28 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εγκατάσταση των προσφύγων της Καππαδοκίας στον Ελληνικό χώρο / by Δαλακούρα, Βερονίκη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1995 . 53 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.11 (1995-96) σ. 267-320 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Motives for compulsory population exchange in the aftermath of the Greek-Turkish war (1922-1923) = by Κριτικός, Γιώργος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1999 . 15 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.13 (1999-2000) σ.209-224 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Memory and migration : by Tansug, Feryal Publication: Αθήνα : χ.ε., 2011 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.17 (2011) σ. 195-216 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συγκατοικώντας με την άλλη πλευρὰ της ανταλλαγής των πληθυσμών : by Γκλαβίνας, Γιάννης Publication: Αθήνα : χ.ε., 2015 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.19 (2015) σ. 218-240 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανταλλάξιμα κτήρια, σιωπηλὲς κληρονομιές : by Καλλιμοπούλου, Ελένη Publication: Αθήνα : χ.ε., 2015 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.19 (2015) σ. 241-270 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες : κοινωνικές, δημογραφικές και εθνολογικές πλευρές του μακεδονικού ζητήματος κατά τη μεσοπολεμική περίοδο / by Κοντογιώργη, Ελισάβετ Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 10 (1998) 197-224 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπατρισμένοι για την ειρήνη. Το τίμημα της σύμβασης της Λοζάνης / by Ταναμπάση, Αναστασία Publication: Βέροια: Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας, 2009 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Χρονικά: Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας", φ.7 (2009) 4-5 [96-97]. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγκαστικές και υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών μετά τον Α' παγκόσμιο πόλεμο / by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Σέρρες: χ.ε., 1993 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Σίρις : περιοδική έκδοση του Συνδέμου Φιλολόγων Ν. Σερρών", τ.4(1993-94) 151-154 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha