Στα βόρεια της Μακεδονίας / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1992 . 139 σ.; Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα της Μακεδονίας. Η αρχαία Μακεδονική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκοπίων / by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Ολκός, 1992 . 274 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο cincarima: by Popovic, D. J. Publication: Beograd: Stamparija Drag.Gregoridja, 1937 . x+520 σ.: , Υπάρχει και η 1η έκδοση του 1917. Το αντίτυπο της δωρεάς Κατσουγιάννη κλάπηκε. | Δωρεά Μιχαήλ Κατσουγιάννη/Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνικότητα της Μακεδονίας by Μυλωνάς, Πόλυς Αλεξ. Publication: Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 1991 . 185 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καμπάνα της Μακεδονίας by Thomsen, Knud Η. Publication: Αθήνα: Καλέντης, 1992 . 299 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Klokken i Makedonien Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία στο μάτι του Γιουγκοσλαβικού κυκλώνα. (Η ιστορική και πολιτική διάσταση του κινδύνου) by Γεωργίου, Βασίλης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1992 . 388 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχρονική πορεία του ελληνισμού στη Μακεδονία. Η συμβολή των κοινοτήτων του Αίμου στην ιδεα των υπερεθνικών κοινοτήτων by Δασκαλάκης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις των φίλων, 1992 . 111 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δίκαια του ελληνισμού εν Μακεδονία και Θράκη.   Publication: Αθήνα: Πελεκάνος, 1992 . 72 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση από την Α' έκδοση: Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Παλιγγενεσίας, 1895,. Υπάρχει η έκδ. 1895, Βλ. ΧΙ-284-36 και ΑΛΞ-1258. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καλοστύπης, Ιωάννης Ν. Publication: Χ.τ.: Λέσχη του Βιβλίου, 1991 . 96 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση της 1ης έκδοσης, Εν Αθήναις, Τυπ. Σπυρίδωνος Κουσουλινού, 1886. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακά λαϊκά όργανα και λαϊκοί οργανοπαίκτες της Μακεδονίας by Κοψαχείλης, Στέλιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Φίλοι του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας, 1993 . 135 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Golemite sili i Makedonija za vreme na prvata balkanska vojna: nekoi megunarodni politicko-prabni aspekti na odnosot na golemite sili kon Makeonija za vreme na prvata balkanska vojna=The great powers and Macedonia during the first balkan war: by Donev, Jovan. Publication: Skopje: Institut Nacionalna Istorija=Institute for National History, 1988 . 157 σ. , Περίληψη στην αγγλική σ.138-142. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Crkovno-ucilisnite opstini vo Makedonija: Prilog kon istorijata na Makedonskite crkovno-ucilisni opsthni od nivnoto osnobanje do 70-tite godini na ΧΙΧ vek=The parish educational councils of Macedonia: by Trajanovski, Aleksandar. Publication: Skopje: Institut of National History=Institut Nacionalnoj Istorii, 1988 . 408 σ. , Περίληψη στην αγγλική : σ.353-358. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedo-Romanii sau Aromanii. by Papahagi, Tache Publication: Bucuresti: Editura «Cartea Romaneasca», 1928 . 32 σ.: , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Μιχαήλ Κατσουγιάννη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 3 τ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις: Τύποις Α.Π. Χαλκιοπούλου, 1936 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Macedonien und interbalkanische Beziehungern 1920-1924. by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Χ.τ.: Hieronymus, 1992 . 476 σ.; Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποικίλα.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1990 . 532 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La loi gymnasiarchique de Beroia by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1993 . 203+Xvii σ.: , Περίληψη στα ελληνικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherches sur les marches orientales des Temenides. (Anthemonte-Kalindoia). by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1992 . 2 τ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μαρτυρίες Ηρώων Ανατολικής Μακεδονίας 1940-1944 by Ξόμαλης, Θεόδωρος Κ. Publication: Καβάλα: χ.ε., 1993 . 399 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα οικονομικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Πελασγός, 1994 . 154 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha