Α byzantine scholar from Thessalonike, Theodoros Gazes, in the Italian renaissance / by Geanakoplos, Deno J. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως: Πρακτικά", σ. 43-58. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λειτουργίες του αφηγητή στην αναγεννησιακή ιταλική ποίηση και στον Βιτσέντσο Κορνάρο (με αφορμή τον πρόλογο του "Ερωτόκριτου") / by Καλλίνης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2002 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.52 (2002) 295-304 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Was there a stream of greek humanists in the late renaissance? / by Καραμανώλης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 29 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.53 (2003) 19-48 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγέννηση και μεταρρύθμιση : by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1973 . 199 σ. : , Πανεπιστημιακές παραδόσεις | τ. 1. (1490-1520). 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
A miniature mosaic icon of st. Demetrios in Byzantium and the Renaissance / by Nelson, Robert S. Publication: Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2021 . 42 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Dumbarton Oaks Papers", 75 (2021) 41-83 Date:2021 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν / by Αναστασιάδης, Α. Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1938 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Μικρασιατικά Χρονικά", τ.1 (1938) σ.116-136 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν / by Κωνσταντινίδης, Κ. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1939 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Μικρασιατικά Χρονικά", τ.2(1939) σ.92-109 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν / by Αναστασιάδης, Α. Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1940 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Μικρασιατικά Χρονικά", τ.3 (1940) σ.213-232 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha