Αριστοτέλης και Αλέξανδρος / by Βουτυράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987 . 7 σ.+(1) πίν.: , Δημοσιευμένο στο: "Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο", σ. 179-185+1 πίν. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέγας Αλέξανδρος: Ο πρόδρομος του Ιησού. Όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου / by Ζαλοκώστας, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1992 . 7 σ. , Δημοσιεμένο στο: Ζάχου Σαμολαδά, "Η κοσμοπολίτικη παιδεία, στρατηγική και πολιτική του Μ. Αλέξανδρου", σ. 76-82. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The funerary carriage and cortège of Alexander the Great / by Hammond, Ν. G. L. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Μύρτος: Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου", σ. 315-320 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The tomb of Philip and the tomb of Alexander: by Tomlinson, Richard Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 5 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 1183-1187 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος των Βυζαντινών. by Βασιλικοπούλου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 13 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 1303-1315 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The location of the Royal Ptolemaic Necropolis and the Sema of Alexander. by Fakharani, Fawzi El Publication: Βέροια: Νομαρχία Ημαθίας, 1999 . 6 σ.; , Τόμος "Αλέξανδρος ο Μέγας: Από τη Μακεδονία στην Οικουμένη", σ.135-140 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου: by Saadani, Mahmud El Publication: Βέροια: Νομαρχία Ημαθίας, 1999 . 6 σ. , Τόμος "Αλέξανδρος ο Μέγας: Από τη Μακεδονία στην Οικουμένη", σ.141-146 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Philip and Alexander of Macedon in the literature of the Palaiologan era / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 5 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.111-115. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες βασιλείς Φίλιππος και Αλέξανδρος στη γραμματεία της εποχής των Παλαιολόγων / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.99-104. | Δημοσιεύτηκε και στο: Θεσσαλονίκεια και μακεδονικά: Θεσσαλονίκη και Μακεδονία- Η νεώτερη Θεσσαλονίκη. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 2005, σ. 3-10. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγκώμιον Αλεξάνδρου του Μεγάλου. by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφακιανάκη, Κορνηλία, 2004 . 5 σ. , Τόμος "Ελληνικά", σ.246-250 | Ομιλία σε παλλαϊκή εορτή στον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2003. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κύπρος και ο Μέγας Αλέξανδρος: by Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Publication: Λευκωσία: Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασινός», 1974 . 8 σ. , Τόμος Α΄ παγκύπριου συνεδρίου Ελληνικού πολιτισμού, 21-23 Δεκ.1973, σ. 69-76 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Observations on the Εταίροι of Alexander the Great / by Σταγάκης, Γεώργιος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 86-102. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The diplomatic contacts between Alexander ΙΙΙ and Darius ΙΙΙ / by Μικρογιαννάκης, Εμ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 103-108. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Early elements in the Alexander Romance / by Gunderson, Lloyd L. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 353-375. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The tradition of the Alexander romance in modern greek literature / by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 376-386. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The image of Alexander the Great in seventeenth century France / by Hartle, Robert W. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 387-406. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le légende d'Alexandre le Grand dans la littérature roumaine / by Marinescu-Himou, Maria Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 407-416. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The portrait of Alexander the Great in sibylline oracles / by Gunderson, Lloyd L. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 53-66. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonian military machinery and its designers under Philip and Alexander / by Marsden, Ε. W. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 211-223. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexander's communications / by Borza, Eugène Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 295-303. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha