Ο Μέγας Αλέξανδρος στες Ινδίες by Σπυρομίλιος, Μίλτος Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1927 . 148+χάρτ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊmperialisme Macedonien et l'hellenisation de l'Orient by Jouguet, Pierre Publication: Paris: La renaissance du livre, 1926 . xvi+495+χάρτ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος από την ιστορία έως τον θρύλο by Σαράντης, Θεόδωρος Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 2 τ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Μέγας Αλέξανδρος και Αριστοτέλης / by Κωστόπουλος, Αριστοτέλης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Αλτιντζή, 1974 . 119 σ. ; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρος ο Μακεδών και η ανατολή by Τσιμπουκίδης, Δημήτρης Ι. Publication: Αθήνα: Παπαδήμας, 1982 . 736 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
De gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri qui supersunt octo by Curtius Rufus, Quintus Publication: Leipzig: Teubner, Β. G., 1879 . xxiii+295 σ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Historiarum Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt by Curtius Rufus, Quintus Publication: Leipzig: Teubner, Β. G., 1884 . xxviii+308 σ. Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δημιουργός του ελλην. έθνους (Μέγας Αλέξανδρος) by Παπαδοπούλου, Αρσινόη Publication: Αθήνα: Καλέργης, Γ. Η., 1930 . 345 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le monde Grec au temps de Philippe ΙΙ de Macedoine et d'Alexandre le Grand (359-323 av. J.C.) by Aymard, André Publication: Paris: Centre de Documentation Universitaire, 1976 . 203 σ.; Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού / by Droysen, Johann Gustav Publication: Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899 . 3 τ.+1 τ.πίνακες; , Οι 3 τόμοι δεμένοι σε 4. Τ.Α : Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τ.Β : Ιστορία των διαδόχων. Τ.Γ : Ιστορία των επιγόνων. Τ.Δ : Αλφαβητικός πίναξ. Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα | Δωρεά Ηρακλή Καλαϊτζή/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Notes sur l'histoire d'Alexandre by Radet, Georges Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1925 . 92 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Alexanderreich auf prosopographischer grundlage by Berve, Helmut Publication: New York: Arno Press, 1973 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μέγας Αλέξανδρος: by Ζαλοκώστας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1973 . 268 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexander the Great and the logistics of the Macedonian army by Engels, Donald Publication: Berkeley: University of California Press, 1978 . xiv+194 σ.; Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexander the Great and the hellenistic world: by Jouguet, Pierre Publication: Chicago: Ares Publishers, 1978 . 2 τ.; , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Περιέχει ευρετήρια (σσ. 415-440) και βιβλιογραφία (σσ. 405-414) Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Alexander the Great by Tarn, W.W. Publication: Cambridge: Cambridge University Press, 1979 . 2 τ.; Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The life and exploits of Alexander the Great: by Budge, Ernest Alfred Wallis Publication: New York,London: Benjamin Blom, 1968 . 2 τ.; Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Alexander the Great's campaigns: by Barker, Phil Publication: Cambridge: Stephens, Patrick, 1979 . 160 σ.; Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexander the Great: king, commander and statesman / by Hammond, Ν. G. L. Publication: London: Chatto & Windus, 1981 . x+358 σ.; Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The search for Alexander by Lane-Fox, Robin Publication: London: Lane, Allen, 1980 . 455 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha