Η θέση των Ελλήνων στην Αίγυπτο: by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: Δήμος Αθηναίων, 1999 . 357 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μεγάλη Ελλάς ανά την Ρωσσίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Μαυροβούνιον, Τουρκίαν, Σάμον, Κρήτην, Κύπρον, Αίγυπτον και Παλαιστίνην by Παρασκευόπουλος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Συλλεκτικές Εκδόσεις, . 8+559 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού: by Καμαλάκης, Σπυρίδων Θ. Publication: Αθήνα: Αγγελάκη, 2011 . 261 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός της Αιγύπτου και ο μακεδονικός αγώνας: by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 15 σ. , Τόμος: "Μακεδονικός Αγών: 100 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά", σ. 231-245 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βοήθεια του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού προς τον αγωνιζόμενο Μακεδονικό Ελληνισμό / by Λέκκου, Παντελής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 12 σ. , Τόμος "Μακεδονικός Αγών: 100 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά", σ. 247-258 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κ. Καραμανλής και ο Ελληνισμός της Αιγύπτου με κάποια αναφορά στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις. by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2008 . 9 σ. , Τόμος "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 20ο αιώνα: Συνέδριο", Τόμ.Β΄, σ. 364-372 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βόρεια Αφρική-Μέση Ανατολή. by Κιτροέφ, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 46 σ. , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.186-221 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Repatriation Migration or Readjustment: by Gorman, Anthony Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 12 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 61-72 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Between Language, Land and Empire: by Καζαμίας, Αλέξανδρος Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 15 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 177-192 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των αναγκαίων εφοδίων των εις Αιγύπτον κατερχομένων Ελλήνων: by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 9 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 185-193 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην Αίγυπτο. by Τσαραβόπουλος, Ν. Publication: Cairo: Τσούμας, Κώστας, 1948 . 42 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Το παροικιακό πρόβλημα:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1961 . 16 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες ιατροί και ελληνικά νοσοκομεία εν Αιγύπτω: by Παρθενιάδης, Γ. Ε. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ., 1946 . 33 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δίλλημα του αιγυπτιώτου ελληνισμού: by Ματσάκης, Θ. Publication: Cairo: L'Art Graphique, 1961 . 31 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αιγυπτιώτης ελληνισμός και το μέλλον του. by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1927 . 36 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα περί των εν Αιγύπτω ελληνικών κοινοτήτων. by Μαυρής, Νικ. Γ. Publication: Zagazik: Αίγυπτος, 1911 . 12σ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα προς την Ελλ. Κυβέρνησιν την Α.Θ.Μ. τον Πατριάρχην Αλεξανδρείας και τους Έλληνας νομοδιδασκάλους και επιστήμονας επί της Αμπετείου Σχολής: by Φυσεντζίδης, Νέαρχος Publication: Cairo: Πολίτης, Ι., 1906 . 35 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η πνευματική προσφορά του αιγυπτιώτου έλληνος εις την σύγχρονον Αιγυπτον (1853-1963): by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πάνταινος: Επίσημον Δελτίον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 1964 . 67 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πηλιορείτες λόγιοι στην Αίγυπτο. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1958 . 32 σ.: , Τόμος Ζ΄ (1958) Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Near Eastern Questions: Ι. Thracian frontiers. ΙΙ. The Greeks in Egypt. ΙΙΙ. The polished Turk. IV. Turkey and the Caliphate   Publication: Aldwych: Anglo-Hellenic League, 1920 . 31 σ. ; 19x12 εκ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha