Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας: by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1992 . 3 τ. , Πρώτη έκδοση, Εν Αθήναις: Τύποις Α.Π. Χαλκιοπούλου, 1936 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός κόσμος: by Παρασκευόπουλος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Κωροναίος-Δέναξας και Σια, 1925 . 144 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκη: by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Ιντερτύπ, 1996 . 565 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εν Αιγύπτω, 19η Απριλίου-5η Μαΐου 1915 : by Πισσαρίδης, Στ.Λ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1915 . 176 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπο δεμένο μαζί με άλλο, στο ΑΛΞ-1275 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αίγυπτος -Ελλάς (1800-1933). by Πετρίδης, Ιωάννης Δ. Publication: Χ.τ.: Αιγυπτιώτης Έλλην, 1937 . 52 χ.α. σ. , Το κείμενο στην αραβική γλώσσα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Scorsa piacevole in Grecia, Egitto, Turchia, sul Danubio e da Vienna alla Lombardia. by Smancivi, G. Publication: Milano: Manini, 1844 . 181 σ. , Περιέχει ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας. Ελληνικά σχολεία από της αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χαλκιόπουλος, Α. Π., 1936 . 2 τ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Τόμος Α΄, σ. cl+373. Τόμος Β΄, σ. 547. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας.Ευρετήριον. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1936 . 111 σ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Des dieux, des tombeaux, des savants: by Ceram, C. W. Publication: Paris: Librairie Plon, 1952 . 576 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Diary of a tour in Greece, Turkey, Egypt, and the Holy Land by Dawson Damer, G.L. Publication: London: Colburn, Henry, 1841 . 2 τ.: , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Les rapports des Grecs avec lΈgypte (de la conquete de Cambyse, 525, a celle d'Alexandre, 331) by Mallet, Dominique Publication: Chicago: Ares Publishers, 1979 . vii+216 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπορική σύμβασις μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου=Convention commerciale entre lΈgypte et la Grece   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1895 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρérégrinations en Orient ou voyage pittoresque, historique et politique en Egypte, Nubie, Syrie, Turquie, Grece pendant les années 1837-38-39 by Salle, Eusebe de Publication: Paris: Pagnerre, 1840 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Esquisses de voyages by Laubespin, Marquise de Publication: Paris: Τéqui, Libraire, 1891 . 284 σ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beayx-Arts et voyages by Lenormant, Charles Publication: Paris: Fréres, Michel Lévy, 1861 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Sanctuaires d'Orient: by Schuré, Édouard Publication: Paris: Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1930 . xii+436 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le monde méditerranéen jusquΆu IVe siEcle avant J.-C. by Cavaignac, Eugene Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1929 . 2 τ. , Τόμος 2ος Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Κ. Καραμανλής και ο Ελληνισμός της Αιγύπτου με κάποια αναφορά στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις. by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2008 . 9 σ. , Τόμος "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 20ο αιώνα: Συνέδριο", Τόμ.Β΄, σ. 364-372 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αγώνας της ανεξαρτησίας και ο αντίκτυπός του στους Έλληνες της Αιγύπτου. by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1980 . 15 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1980 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου στην περίοδο το μεσοπολέμου και το άγαλμα το Μεχμέτ Αλή στην Καβάλα / by Κεκρίδης, Στάθης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 22 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 471-492 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha