Εθνικαί προσπάθειαι. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1937 . 134 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το βιβλίο του Πτα Χοτέπ: by Τσαγκαράδας, Κώστας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1951 . 174 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεταρρυθμιστής Άλυ Άβντ Άλ-Ράζεκ και το έργον του περί του Χαλιφάτου. by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1926 . 56 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νοερά φτερουγίσματα και πόθοι αλύτρωτων Ελλήνων. by Καψάρης, Δανιήλ Χ. Publication: Cairo: Φώς (Καΐρου), 1947 . 180 σ.: , Λείπει η σελίδα τίτλου. Σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελληνική ιθαγένεια εν Αιγύπτω. by Κερκινός, Παντελής Ε. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1930 . 248 σ. , Σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκόλπιον: Ανασυγκρότησις του αιγυπτιακού ελληνισμού: by Μπεθάνης, Ιωάννης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1934 . 176 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των Ελλήνων εις την τομήν της διώρυγος του Σουέζ. by Φραγκούλης, Κ. Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1924 . 143 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Opuscula: by Jablonski, Paul-Ernest Publication: Leyden: Luchtmans, S. et J., 1806 . 2 τ. , Στις σ. 1 και 3 ανάγλυφες σφραγίδες, «Βιβλιοθήκη της εν Αλεξανδρεία Ελληναιγυπτιακής Κοινότητος». Τόμ. 2, (1806), σ. (8)+495+(2). Τόμ. 3, (1809), σ. XIV+516 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Mareotis: by Cosson, Anthony de Publication: London: Country Life Ltd, 1935 . 219 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αιγυπτιώτης ελληνισμός και η μελλοντική αυτού κατεύθυνσις. by Νικολάου, Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1915 . γ΄-στ΄+80 σ. , Το 2ο αντίτυπο από τη δωρεά Αλεξάνδρειας ΑΛΞ/692 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική της Αιγύπτου βιβλιογραφία (1853-1940): by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1940 . 215 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. νατύπωση απ\τον "Εκκλησιαστικό Φάρο". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στα θάμβη των Φαραώ: by Ναγιώ, Αγκέλ Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1929 . 117 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προβλήματα της ξενητειάς: by Τσαγκαράδας, Κώστας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1946 . 118 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Κλεοπάτρα. by Αννίνου-Καβαλιεράτου, Δέσπω Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1957 . 63 σ.: , Περιέχει σφραγίδες του «Συλλόγου Αποφοίτων Γυμνασίου Αλεξανδρείας». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν: by Chateaubriand, François-René vicomte De Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Αυγής, 1860 . 4 τ. , Οι τέσσερις τόμοι ομού δεμένοι. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Τόμος Α, σ. 254. Τόμος Β, σ. 272. Τόμος Γ, σ. 253. Τόμος Δ, σ. 256. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει σφραγίδα του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Scorsa piacevole in Grecia, Egitto, Turchia, sul Danubio e da Vienna alla Lombardia. by Smancivi, G. Publication: Milano: Manini, 1844 . 181 σ. , Περιέχει ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Souvenirs de l'Orient. by Marcellus, Auguste Comte de Publication: Paris: Lecoffre, Jacques et Cie, 1854 . xii+600 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le pharaon Tout Ank Amon: by Tabouis, G. R. Publication: Paris: Payot & Cie, 1928 . 311 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de lΈgypte: Depuis les temps les plus regulés jusque'a nos jours: by Vaujany, Η. de Publication: Cairo: Serrière, J., 1885 . xxiii+442 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αιγυπτος των Φαραώ: Ιστορία της Αιγύπτου-Θρησκεία και μυθολογία-Αι περί μελλούσης ζωής δοξασίαι-Οι αιγυπτιακοί τάφοι-Γλώσσα και γραφή-Αι τρεις πόλεις: by Κύτικας, Διονύσιος Publication: Cairo: Πολίτης, Ι., 1923 . 224 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha