Γεωγραφία και ιστορία Αιγύπτου και Σουδάν. by Μαρσέλος, Α. Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Νέα Ζωή, 1925 . (2)+108 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1925 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Trois Études sur l' Hellénisme: by Jouguet, Pierre Publication: Cairo: Institut Français d’Archéologie Orientale, . viii+156 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Αίγυπτος -Ελλάς (1800-1933). by Πετρίδης, Ιωάννης Δ. Publication: Χ.τ.: Αιγυπτιώτης Έλλην, 1937 . 52 χ.α. σ. , Το κείμενο στην αραβική γλώσσα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Αιγυπτιακά: by Κωνστάντιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Κοσμέτος, Ι. Α., 1841 . (4)+λβ΄+(2)+587 σ. , Στη σελίδα τίτλου ανάγλυφη σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη της εν Αλεξάνδρεια Ελληναιγυπτιακής Κοινότητος». Στην εμπρόσθια ταπετσαρία: χφ. αφιέρωση. Τω εκλαμπροτάτω γενικώ Προξένω Σφε...τω Ιωάννη τω δ΄ Αναστάση, ο Πατριάρχης Κωνστάντιος χάριν ευχής και μνήμης προσφέρη. 1844 κατά μήνα Μάρτιον εν Κωνσταντινοπόλει». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παροικιακός Ελληνισμός και η παιδεία του. by Αθανασιάδης, Γιώργης Publication: Cairo: χ.ε., 1948 . 132 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες εν Αιγύπτω ή συγχρόνου ελληνισμού εγκατάστασις και καθιδρύματα εθνικά: by Κηπιάδης, Γεώργιος Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1892 . 82 σ. , Στη σ. 1 και στο τέλος του βιβλίου: σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της εν Αλεξάνδρεια Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1892 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μαθητικά περιοδικά. by Κούρτης, Γ. Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γρίβας, Σπύρος Ν., 1947 . 84 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διηγήματα: by Γκρεκ, Μαρία Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1936 . 160 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάστασις της Αιγύπτου εν έτεσι 1881-1882: by Μπότσης, Αλφρέδος Ν. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1893 . 239 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία των Ελλήνων Αιγυπτιωτών (1853-1966). by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κεντρο Ελληνικών Σπουδών, 1966 . 400 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. το τέλος σφραγίδα « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημόσια εκπαίδευσις εν Αιγύπτω. by Τσολεκίδης, Νικόλαος Κ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καταστήματα «Άγιος Μιχαήλ» Σ. Ι. Βαλλινάκης και Απ. Γλού., 1915 . 103 σ. , Σφραγίδες: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tableau de l'ordre:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ventura Fratteli, . 56 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίτομος ιστορία Αιγύπτου: by Τσιχλάκης, Τηλέμαχος Μ. Publication: Cairo: Ασμοδαίος, . 49 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιοδεία της Αιγύπτου / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Ιασεμίδης, Σωκράτης Περ., 1876 . 2 χ.α.+z΄+3 χ.α.+384 σ. , Στη σ. α΄ : σφραγίδα «Ορθόδοξον Πατριαρχείον Αλεξανδρείας» και χφ. αφιέρωση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθήκον του αιγυπτιώτου ελληνισμού και τα σχολεία μας. by Βατιμπέλλας, Νικόλαος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1945 . 86 σ. , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν της ελληνικής ενώσεως "Αισχύλος-Αρίων":   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1929 . 68 σ. , Υπάρχει η σφραγίδα «Ελληνική Ένωση Αισχύλος-Αρίων». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν της ελληνικής ενώσεως "Αισχύλος-Αρίων".   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Σ. Ι. και Γλου Απ., 1922 . 36 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cinquante ans de vabeur: The Karf-El-Zayat Cotton Co. Ltd:   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 89 σ.: , Τόμος 1ος | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Σάν τους Κραβαρίτες: by Γιούλης, Αλέκος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ράντιο, 1932 . 168 σ.: , Σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les routes du sud: by Γιαλουράκης, Μανώλης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κεντρο Ελληνικών Σπουδών, 1961 . 62 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha