Ναουσαίοι μετανάστες στην Αίγυπτο / by Γκούτας, Αχιλλέας Φιλ. Publication: Νάουσα: Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος", 1999 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Νάουσα: 19ος-20ός αιώνας", σ.179-190. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Egyptian cults in Ancient Macedonia / by Witt, Rex Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 324-333. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σίνδος-Αίγυπτος. by Τιβέριος, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 7 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 3, σ. 1487-1493 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός της Αιγύπτου και ο μακεδονικός αγώνας: by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 15 σ. , Τόμος: "Μακεδονικός Αγών: 100 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά", σ. 231-245 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βοήθεια του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού προς τον αγωνιζόμενο Μακεδονικό Ελληνισμό / by Λέκκου, Παντελής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 12 σ. , Τόμος "Μακεδονικός Αγών: 100 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά", σ. 247-258 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κ. Καραμανλής και ο Ελληνισμός της Αιγύπτου με κάποια αναφορά στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις. by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2008 . 9 σ. , Τόμος "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 20ο αιώνα: Συνέδριο", Τόμ.Β΄, σ. 364-372 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βόρεια Αφρική-Μέση Ανατολή. by Κιτροέφ, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 46 σ. , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.186-221 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιθαγενείς Αιγύπτιοι και ο εξελληνισμός των κατά τους παπύρους / by Hussein, Abd Azim El Rai Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 14 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 153-166 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Repatriation Migration or Readjustment: by Gorman, Anthony Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 12 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 61-72 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Between Language, Land and Empire: by Καζαμίας, Αλέξανδρος Publication: Surrey: Ashgate, 2009 . 15 σ. , Τόμος "Greek Diaspora an Migration since 1700", σ. 177-192 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των αναγκαίων εφοδίων των εις Αιγύπτον κατερχομένων Ελλήνων: by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 9 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 185-193 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς και γιατί διαλύθηκε η παροικία της Αιγύπτου by Κουτσουμής, Ντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1992 . 18 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικόν   Publication: Cairo: Φιλόπτωχος Αδελφότης των Ελληνίδων Κυριών, 1928 . 20 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου-Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην Αίγυπτο. by Τσαραβόπουλος, Ν. Publication: Cairo: Τσούμας, Κώστας, 1948 . 42 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ο αγώνας της ανεξαρτησίας και ο αντίκτυπός του στους Έλληνες της Αιγύπτου. by Σουλογιάννης, Ευθύμιος. Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1980 . 15 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1980 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ecce homines: by Χρηστίδης, Ορ. Publication: Cairo: χ.ε., 1935 . 29 σ. , Στη σελίδα τίτλου : σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων ...Κοινοτητος», «Ελληνογαλλικόν Λύκειον Οι τρεις Ιεράρχαι Εν Πόρτ-Σαΐτ Αιγύπτου» και αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Συνέδριον των ελληνικών κοινοτήτων Αιγύπτου και Σουδάν:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βαλλινάκης, Σ. Ι. και Γλου Απ., 1919 . 25 σ. , Σφραγίδες: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παροικιακό πρόβλημα:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1961 . 16 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες ιατροί και ελληνικά νοσοκομεία εν Αιγύπτω: by Παρθενιάδης, Γ. Ε. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ., 1946 . 33 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δίλλημα του αιγυπτιώτου ελληνισμού: by Ματσάκης, Θ. Publication: Cairo: L'Art Graphique, 1961 . 31 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha