Σουέζ : η Αρσινόη των Πτολεμαίων :   Publication: Αθήνα: Γυμνάσιον της Ελληνικής Κοινότητος Σουέζ, 1939 . 304 σ.: Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα εν Αιγύπτω ελληνικά εκπαιδευτήρια by Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . (4)+54 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Σύντομος ιστορία του Αμπετειακού ζητήματος by Μιχαηλίδης, Μ. Γ. Publication: Cairo: Μενικίδης, Α., 1919 . 61 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Hellénes dans lΊnterieur de l'Égypte: by Τσούρκας, Κλεόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 24 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Αιγύπτω σύγχρονος ελληνισμός: by Λαμπρίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 148 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς-Αίγυπτος: by Αβραμίδης, Αρίσταρχος Α. Publication: Αθήνα: Θέμις, Ιακ. Α. Μωυσιάδου & Βασ. Π. Μαρδά, 1934 . 120 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλιεία στην Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων. by Χουλιάρα-Ραίου, Ελένη. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 2013 . 2 τ.: , Τόμος Ι: [υπότιτλος] Status, οργάνωση και φορολογία της αλιείας στη φαραωνική, πτολεμαϊκή, ρωμαϊκή και βυζαντινή Αίγυπτο, σ.325. Τόμος ΙΙ: [υπότιτλος] Αλιευτικές συντεχνιακές οργανώσεις-Ταριχευταί. Πτυχές από τον καθημερινό βίο αλιέων και ιχθυοπωλών. Περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας. Ιχθυότοποι-αλιευτικές μέθοδοι και ορολογία, σ.[327-658]. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας. Ελληνικά σχολεία από της αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Χαλκιόπουλος, Α. Π., 1936 . 2 τ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Τόμος Α΄, σ. cl+373. Τόμος Β΄, σ. 547. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας.Ευρετήριον. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1936 . 111 σ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών. Τόμος 2: by Πετρόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1932 . 92+117+30 σ.: , Τόμος 2(1932) Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αίμα και δάφνες 1941-1945. by Τσιμπίδης, Ελευθέριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2005 . 259 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρακτική Hatem El Helw (Casa Bianca, 26 Νοεμβρίου-12 Δεκεμβρίου 2007)   Publication: Θεσσαλονίκη : Δημοτική Πινακοθήκη, 2007 . 34 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρος-Διόνυσος: by Σουβαλτζή, Λιάνα Publication: Πειραιάς: Αιγηίς, 2008 . 245 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Our oriental heritage: by Durant, Will Publication: New York: Simon and Schuster, 1954 . xxxii+(64)+1052 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βασιλεύς Φουάτ ο Αος και η αναγεννωμένη Αίγυπτος μετά συνοπτικής ιστορίας του Μωχάμετ Αλη και του Χεβίδου Ισμαήλ by Ραδόπουλος, Ραδ. Γ. Publication: Χ.τ.: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1930 . 402 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Memoires du Dr Comanos Pacha   Publication: Cairo: Société Orientale de Publicité, 1920 . 251 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Ptolémées dΈgypte by Elgood, Ρ.G. Publication: Paris: Payot, 1943 . 326 σ.: Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire des Lagides by Bouché-Leclercq, Α. Publication: Paris: Leroux, Ernest, 1903 . 2 τ. , Τ.1 : Les cinq premiers Ptolémées .2 : Décadence et fin de la dynastie (181-30 avant J.C) Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemaers: by Otto, Walter Publication: Hildesheim: Gerstenberg, Η.Α., 1976 . 157 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greeks in Ptolemaic Egypt: by Lewis, Naphtali Publication: Oxford: Clarendon Press, 1986 . 182 σ.; Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha