Ελληνικαί κοινότητες, σωματεία και ιδρύματα εν Αιγύπτω. by Βαλλήνδας, Πέτρος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 10 σ. , Τόμος Τόμος Τιμητικός Κ. Τριανταφυλλόπουλου, σ. 256-265 | Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1958 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος: by Κιτροέφ, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 1984 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 9 (1984) 1-32. | Στη σ. 1 σφραγίδα: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκατονταετηρίς του αιγυπτιώτου ελληνισμού και το μέλλον του: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πανόραμα (Αλεξανδρείας), 1930 . 23 σ. , Έκδοσις Βιβλιοπωλείου Γράμματα". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha