Παλαιά και νέα by Ασώπιος, Ειρηναίος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . τ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο,. Υπάρχει μόνο ο τόμος Α' | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The seventeenth century by Lossky, Andrew Publication: New York: Free Press, 1967 . viii+359 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Classical influences on European culture a.d. 500-1500 by Bolgar, R. Publication: Cambridge: Cambridge University Press, 1971 . 320 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Poland's case for independence   Publication: London: George Allen and Unwin LTD, 1916 . 352 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Why we behave like Americans by Smith, Bradford Publication: New York: Popular Library, 1958 . 302 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α history of American life and thought: by Blake, Nelson Manfred Publication: New York: McGraw-Hill Book Company, 1963 . xiv+622 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The American society by Lynn, Kenneth Publication: New York: Braziller, George, 1963 . viii+245 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηνωμένες πολιτείες: by Davenport, Rassel Publication: New York: χ.ε., . 133 σ.; , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Die Welt der Etrusker by Banti, Luisa Publication: Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1960 . 311 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Nordgermanen by Oxenstierna, Eric Graf Publication: Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1957 . 271 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les rapports de civilisation illyro-égéens a l'age du bronze et la survivance de certains objets de type Mycenes a l'age du fer by Korkuti, Muzafer Publication: Χ.τ.: Comité National Albanais, 1970 . 34 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Imperial Rome by Hadas, Moses Publication: New York: Time-Life International, 1966 . 190 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Los antiguos Griegos desde el observatorio de Paris. by Iriarte, Ana Publication: Madrid: Ediciones Clasicas, 2010 . 247 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La civilisation Illyrienne de la Vallee du Drinos by Prendi, Frano Publication: Tirana: Comité National Albanais, 1970 . 34 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dossier Bulgare: by Αρβανιτάκης, Γεώργιος Λ. Publication: Geneve: Imprimerie Jent, 1918 . 88 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Bulgarien by Haucke, Kurt Publication: Χ.τ.: Gauverlag Bayreuth, 1942 . 80 σ.: Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Etnografija na Balgarija by Vakarelski, Hristo Publication: Sofija: Nauka i izkustvo, 1974 . 797 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bulgaria in antiquity: by Hoddinott, R. F. Publication: London: Benn, Ernest, 1975 . 368 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Modern Bulgaria:   Publication: Sofija: Sofia Press, 1981 . 469 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Parvo Bulgarite bit i kultura by Besevliev, Veselin Publication: Sofija: Nauka i izkustvo, 1981 . 165 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha