Η Αιγηίς κοιτίς των Αρίων και του ελληνισμού by Λίβας, Ξ. Publication: Αθήνα: Συνοδινός, Χ., 1956 . 199 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγκυκλοπαίδεια του ποντιακού ελληνισμού:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία, 2007 . 12 τ.: , Τόμος 1-12 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Byzantium and Europe by Βρυώνης, Σπύρος Publication: London: Thames and Hudson, 1967 . 216 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Byzantine Empire by Baynes, Norman Publication: London: Oxford University Press, 1962 . 256 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantium: by Baynes, Norman Publication: Oxford: Oxford University Press, 1961 . xxxi+436 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance:   Publication: Paris: Flammarion, Ernest, 1924 . 345 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le monde Byzantin by Bréhier, Louis Publication: Paris: Albin Michel, 1948 . 3 τ.: , Τόμος 1-3 | Τ.Α : Vie et mort de Byzance .Τ.Β : Les Institutions de lΈmpire Byzantin . Τ.Γ : La civilisation Byzantine | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Byzantine civilization by Runciman, Steven Publication: London: Methuen, 1961 . 320 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzanz by Dölger, Franz Publication: Berne: Francke, Α., 1952 . 328 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Reich der Neuen mitte: by Hunger, Herbert Publication: Wien: Styria, . 472 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιο: by Mango, Cyril Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1990 . 407 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύγκρουση των πολιτισμών κατά τον Samuel Huntington: by Δεναξάς, Νικόλαος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2009 . 121 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτισμός στο τραπέζι by Γκατζόλης, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2010 . 149 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικό του 20ου αιώνα:   Publication: Αθήνα: Δομική, 1990 . 5 τ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Civilization in the West. by Brinton, Crave Publication: New Jersey: Prentice-Hall, 1964 . 717 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kulturgeschichte Europas: by Schaller, Heinrich Publication: Leipzig: Reisland, D.R., 1943 . (4)+324 σ. , Τόμος 4ος | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece by Eliot, Alexander Publication: New York: Time-Life International, 1964 . 260 σ.: , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Geschichte der deutschen kulturbeziehungen zu Sudosteuropa by Valjavec, Fritz Publication: Munchen: Oldenbourg, R., 1958 . 5 τ. , Τόμος 3 | Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μόνο ο 3ος τόμος με τίτλο : Aufklarung und Absolutismus | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Old Corfu: by Σταματόπουλος, Νόντας Publication: Κέρκυρα: χ.ε., 1971 . 299 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικό διάγραμμα του Αμερικάνικου πολιτισμού by Harkness, Albert Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1955 . 95 σ.: Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha