Δήμος Ιωαννιτών, Ηπειρωτικά 76, πολιτιστικές & καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 7-23 Αυγούστου.   Publication: Ιωάννινα: Δήμος Ιωαννίνων, 1976 . 32 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιος ιστορία του πολιτισμού: by Durant, Will Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1955 . 856 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La péninsule balkanique, géographie humaine. by Cvijic, Jovan Publication: Paris: Libraire Armand Colin, 1918 . (4)+viii+232 σ.: , Δωρεά Δημητρίου Νότη Μπότσαρη/Γεωργίου Σαγιαξή Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Pisahme dase znae. Pripiski i letoposi: by Nacev, Venceslav Publication: Sofija: Otecesvenija Front, 1984 . 483 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος και του εκτός αυτής διεσπαρμένου ελληνικού έθνους και η ευεργητική επίδρασις επί των μετασχόντων αρχαίων και νεωτέρων εθνών. Εις δύο μέρη. by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1902 . 2 τ.: , Μέρος Α': Σύντομος γεωγραφική μυθολογική ιστορική και αρχαιολογική περιγραφή της αρχαίας Ελλάδος κατά χώρας και κατά πόλεις πλην των νήσων ιδιαιτέρως περιγραφομένων, σ. κδ'+238. Προέρχεται από τη Δωρεά Φ.Δραγούμη και φέρει αφιέρωση του συγγραφέα στη σ.α΄. Μέρος Β': Περιλαμβάνον τας βιογραφίας των εξοχωτέρων ανδρών της επιστήμης οίτινες διά της παιδείας και σοφίας αυτών ανεδείχθησαν πατέρες δημιουργοί και κτίσται του ελληνικού πολιτισμού, σ.ιζ+210.Προέρχεται από τη Δωρεά Η.Καλαϊτζή. (Διπλό). | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ηρακλή Καλαϊτζή Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Permanence de la Gréce. by Ballard, Jean Publication: Χ.τ.: Cahiers du Sud, Les, 1948 . 397 σ.: Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek culture: by Hildebrand, Alice von Publication: New York: Braziller, George, 1966 . 382 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνικότητα: by Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1962 . 59 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημιουργία. by Θεοδωρόπουλος, Θ.Κ. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1928 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Les pays d'Albanie et leur histoire. by Gibert, Frédéric Publication: Paris: Librairie Ρ. Rosier, 1914 . vi+320 σ.; Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο πολιτισμοί: by Γαβριηλίδης, Βλάσης Publication: Αθήνα: Καταστήματα "Ακροπόλεως", 1917 . 173 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Mirage Oriental. by Bertrand, Louis Publication: Paris: Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1920 . xii+456 σ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Arab intellectuals and the west: by Sharabi, Hisham Publication: Baltimore, London: Hopkins, John Press, 1970 . xi+139 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Two seas: by Field, John Publication: New York: Manyland Books, 1970 . 300 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' orient Hellène: by Brule, Α. van den Publication: Paris: Librairie Félix Juven, 1907 . 320 σ.: , Στην ταπετσαρία δυσανάγνωστη κτητορική υπογραφή. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1907 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
La Grèce actuelle.   Publication: Αθήνα: Γενική Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών, 1933 . 99 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1933 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η Αβησσυνία άλλοτε και τώρα. Τόμ. Α΄ by Τσόντος, Ιωάννης Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1937 . 223 σ.: , Στη σ.1 χφ. «Δωρεά Γ. Χανδρή 20.11.39» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Περιοδεία της Αιγύπτου / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Ιασεμίδης, Σωκράτης Περ., 1876 . 2 χ.α.+z΄+3 χ.α.+384 σ. , Στη σ. α΄ : σφραγίδα «Ορθόδοξον Πατριαρχείον Αλεξανδρείας» και χφ. αφιέρωση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευνα για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της φυλής.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1919 . 176 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αγγλοαιγυπτιακόν Σουδάν: by Ολύμπιος, Πέτρος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γκούτεμβεργ, Γ. Δ. Γεωργιάδη, 1927 . (4)+211 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha