Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 1846-1970: by Χριστόπουλος, Παναγιώτης Φ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1970 . 71 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παράρτημα Α΄. Της συλλογής των κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν της εκδοθείσης το 1891. Οργανισμός 1893. Κανονισμός 1894. Τροποποίησις Οργανισμού 1894.   Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1891 . 47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός του εν Αθήναις Αττικού Εκπαιδευτηρίου διευθυνομένου υπό Παύλου Τριανταφυλλίδου.   Publication: Αθήνα: Τύποις «Ερμού» Αλεξ.Βιτσικουνάκη, 1915 . 8 σ. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανατύπωσις του κανονισμου του Προτύπου Ελληνικού Παρθεναγωγείου   Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1897 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha