Το εν Αθήναις Εθνικόν Μουσείον: by Σβορώνος, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Μπέκ και Μπάρτ, 1908 . (6)+286 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Αθηνών: by Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Φιλοκαλίας, 1876 . 575 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Σόλων: by Παππαδούκας, Νικόλαος Publication: Ερμούπολη: Μελισταγής, Γ. (Μακεδών), 1844 . ιβ΄+3+1λ.+375 σ.: , Ανάγλυφες σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης της εν Αλεξανδρεία Ελληνοαιγυπτιακής Κοινότητος». τις σ. 371-375 Κατάλογος Συνδρομητών. Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς Α.Παραφεντίδου με φθορές από τη σ. 369 κ.ε. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Β / 4043. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δημήτριος ο Φαληρεύς και αι Αθήναι: Ιστορική μελέτη: by Παπάζης, Κωνσταντίνος Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1895 . ια΄+183 σ. , Κτητορικές σημειώσεις διάσπαρτες. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ακρόπολις και το μουσείον αυτής. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1911 . 189 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν: by Chateaubriand, François-René vicomte De Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Αυγής, 1860 . 4 τ. , Οι τέσσερις τόμοι ομού δεμένοι. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Τόμος Α, σ. 254. Τόμος Β, σ. 272. Τόμος Γ, σ. 253. Τόμος Δ, σ. 256. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει σφραγίδα του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Περικλής ή σκηναί εκ του ιδιωτικού και πολιτικού βίου των αρχαίων Αθηνών: by Αργυριάδης, Ν. Publication: Αθήνα: Περικλέους (Αθήνα), 1864 . 2 τ. , Δύο τόμ. μαζί δεμένοι. Στον πρόλογο αναφέρεται ότι η έκδοση ε."Μετάφραση εκ του αγγλικού". Μέρος Α, (10)+199. Μέρος Β, (6)+277. Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». όπη Πολέμη 76. [Α' έκδ. 1863. Γκίνης-Μέξας 9848]. Περιέχει υπογραφή του υπευθ. εκδ.. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μνημεία Αθηνών: by Φιλαδελφεύς, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1928 . η΄+486 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικαί αναμνήσεις: by Σχινάς, Νικόλαος Θ. Publication: Αθήνα: Messager d'Athènes, 1883 . ιε'+96 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Trois histoires d'un résistance. by Αβέρωφ, Μιχαήλ Publication: Cairo: Institut Français de Caire, 1942 . 77 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αθήνα των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913:   Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 112 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη ή πραγματεία περί εξυγιάνσεως της πόλεως των Αθηνών κατάργηση πλήρης της εκκενώσεως: by Ανδριανίδης, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Αθηναΐς, 1887 . 240 σ.+(4) αναδ. πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La condition industriele a Athenes etude socio-geographique. by Burgel, Guy Publication: Αθήνα: Centre National de Recherches Sociales, 1970 . 4 τ. , Part.Α': Les hommes et leur vie, 1970, σ.159 art. Β': Mobilite geographique et mobilite sociale, 1972, σ.181. Το Α' και Β' μέρος συνοδεύονται από φάκελλο με 35 και 32 αντίστοιχα διαγράμματα. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Το μέλλον των Αθηνών. by Βερναρδάκης, Αθανάσιος Ν. Publication: Αθήνα: Φέξης, Αναστάσιος Δ., 1902 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρία άρθρα. by Κυδωνιάτης, Σόλων Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . 2χ.α.+53 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή της Αθήνησιν Ακροπόλεως κατά S. Smith και άλλους ατθιδογράφους. by Πανταζής, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Λακωνίας (Αθήνα), 1859 . (2)+68 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία της Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1906 . (3)+118+(36) σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παρθενώνεια. by Δεσπίνης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1982 . (16)+119+71 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι Αθ.από του 19ου εις τον 20ον αιώνα. by Μπίρης, Κώστας Η. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Πολεοδομίας και Ιστορίας Αθηνών, 1966 . (1)+δ'+434 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος :[Τόμος] Α΄: by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1976 . β΄+φ.103 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha