Οδηγός της Ακαδημίας: 1904-1905   Publication: Αθήνα: Βιομηχανικήν και Εμπορικήν Ακαδημία, 1904 . 159 σ. , Αντίτυπο κολοβό. Λείπουν οι σελ. 1-5. Η Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία βρισκόταν στην πλατεία Κάνιγγος. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός σπουδών 1972-1973:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1973 . (4)+325 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Festschrift.   Publication: Αθήνα: Deutsche Schule Athen, 1969 . 161 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των πεπραγμένων υπό της Εθνικής Εταιρείας.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1897 . 116 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεύκωμα της εκατονταετηρίδος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1937   Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1937 . 67+(51) σ.: Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική έκθεσις των πράξεων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας από της ιδρύσεως αυτής το 1837 μέχρι του 1879 τελευτώντος by Καστόρχης, Ευθύμιος Publication: Αθήνα: Τύποις «Ερμού», 1879 . στ΄+130 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Γενικαί συνελεύσεις των μελών της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1861-1870]   Publication: Αθήνα: Μωραιτίνης, Πέτρος Β., 1861 . 10 τχ. , Δεμένα όλα μαζί. Ιουλίου 1861, σ. 37+(1) πίν. Ιουλίου 1862, σ. 26+(1) πίν. 0 και τη 17 Νοεμβρίου 1863, σ.20 4 και τη 31 Μαΐου 1864, σ.11 η 24 και τη 31 Μαΐου 1865, σ.16+(4) η 29 Μαΐου και τη 12 Ιουνίου 1866, σ.16+(1) πίν. η 11 και τη 25 Ιουνίου 1867, σ.15 η 16 και τη 23 Ιουνίου 1868, σ.16 η 8 και τη 29 Ιουνίου 1869, σ.19 η 14 και τη 21 Ιουνίου 1870, σ.20 Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργανισμός της εν Αθήναις εν έτει ΑΩΛΖ ιδρυθείσης Αρχαιολογικής Εταιρείας.   Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1894 . (6)+23+18+(4)+24+21 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Αρχαιολογικής Εταιρείας: by Καββαδίας, Παναγής Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1900 . 115 σ. ; 21x14 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς εκρίθη το τεσσαρακονταετές έργον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών υπό του κοινού και του τύπου. by Βαμβακάς, Σωκράτης Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1969 . 72 σ. , Τόμος ΙΑ΄ Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δράσις του συλλόγου κατά την εκατονταετίαν:   Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1970 . 211 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αθήναις Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία:   Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1904 . 159 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν από της συστάσεως αυτής.   Publication: Αθήνα: Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος, 1891 . 362 σ.+(2) πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Πρυτανεία Σπυρ. Π. Λάμπρου (1911-1912). Αναγραφή των πανεπιστημικών αρχών. Πρόγραμμα των μαθημάτων. Οργανικοί νόμοι και Β. διατάγματα. Οδηγίαι και αγγέλματα   Publication: Αθήνα: Εστία, 1912 . 160 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαθήκαι και δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων:   Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1900 . 2 τ. ; , Μέρος Α΄, σ.1-280. Μέρος Β΄, σ. 281-416+γ΄. 29x20 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα κατά την εορτήν της πεντηκονταετηρίδος του Εθνικού Πανεπιστημίου: by Καραμήτσας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Παλιγγενεσία Ιω. Αγγελόπουλου, 1888 . 479 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτες προσπάθειες στο Μαράσλειο: by Δελμούζος, Αλέξανδρος Π. Publication: Αθήνα: Δημητράκου Α.Ε., 1930 . 342 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικόν του «Παρνασσού»: by Βοβολίνης, Κων. Α. Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1951 . ιστ΄+620 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς 1837-1937: by Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1937 . 61 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς 1837-1937: by Κούζης, Αριστ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1937 . 72+ιβ΄ σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha